Ilman strategiaa ja johtamista tulevaisuudelta saa, mitä se sattuu antamaan

Ilman strategiaa ja johtamista tulevaisuudelta saa, mitä se sattuu antamaan

Riikka Autio

15.10.2021

Hallituksen tehtävänä on luoda strategia, joka varmistaa omistajien tahdon toteutumisen ja yrityksen jatkuvan menestyksen. Käytännössä menestyksen rakentavat kuitenkin ihmiset teoillaan, ja siksi voittavan strategian ja käytännön toiminnan välille tarvitaan linkeiksi hyvä toimitusjohtaja ja johtamisjärjestelmä sekä paljon viestintää.

Hallituksen päätehtävä on varmistaa, että tämän päivän yhtiöstä kehittyy huomisen yhtiö. Strategiassa hallitus esittää näkemyksensä siitä, millaiseksi se haluaa yrityksen kehittyvän ja miten se haluaa kehityksen tapahtuvan. Toimintaympäristön, toimialan ja yhtiön nykytila, kehitysnäkymät ja tahtotila määräävät sen, minkälaisen strategian hallitus valitsee huomisen yhtiön luomiseen.

Hallituksen päätehtävä on varmistaa, että tämän päivän yhtiöstä kehittyy huomisen yhtiö.

Omistajastrategia on omistajien keino ohjata yhtiön menestystä ja arvojen toteutumista

Ensimmäiset askelet kohti huomisen yritystä ovat omistajastrategian ja liiketoimintastrategian valinta. Omistajien päätösvaltaan kuuluu määrätä, mihin ja millä ehdoin he haluavat sijoituksensa käytettävän ja mitä tuottoja he niiltä haluavat.

Taloudellisten vaatimusten ohella omistajien asettamat ehdot voivat koskea esimerkiksi arvovalintoja, joiden avulla omistajat haluavat ohjata yritysten kehityksen suuntaa. Omistajatahdossa piilee valtava tulevaisuuden hyvinvointiin vaikuttava potentiaali; valitut omistajastrategiat ovat avain yritysten menestykseen ja muun muassa vastuullisuuden painoarvon kasvuun liiketoiminnassa.

Ratkaiseva merkitys tuo strategiaan mielekkyyden

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että kaikkien omistajien etu toteutuu, yrityksen arvo ja kilpailukyky kehittyvät ja yhtiö tuottaa voittoa. Voitto puolestaan on seurausta kyvystä tuottaa arvoa asiakkaille. Hallituksen suurena tehtävänä on siten luoda liiketoimintastrategia, joka maksimoi organisaation kyvyn tuottaa asiakasarvoa.

Strategian keskeinen merkitys tekee strategiatyöstä mielekästä. Usein erilaiset näkemykset tulevaisuuden visiosta ja toiminnan raameista käyvät kamppailua, eikä hallituksen ole helppoa kirkastaa niitä yhteiseksi suunnitelmaksi.

Tahtotilan selkeyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, koska ilman sitä käytännön toiminnan suunnittelu ja johtaminen ovat huteralla pohjalla. Hyödyntämällä tietoa ja asiantuntemusta, jakamalla näkemyksiä sekä arvioimalla vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja riskejä hallitus luo lopulta konsensuksen, joka muodostaa edellytykset operatiivisen johdon toiminnalle.

Strategia toteutuu ihmisten käsissä

Ilman strategiaa on mahdotonta johtaa toimintaa hallitusti, ja toisaalta ilman johtamista ihmisten käsissä syntyy, mitä sattuu syntymään. Strategian toteutuksen onnistuminen riippuu yksittäisten ihmisten valinnoista, ja se tekee ihmisistä strategian kannalta tärkeimmän resurssin.

Voittavien strategisten valintojen lisäksi menestyvä yhtiö tarvitsee hallituksen ja operatiivisen tason välille toimitusjohtajan ja hänen avukseen toimivan johtamisjärjestelmän, jonka avulla omistajien ja hallituksen tahto konkretisoituu yksilöiden tahdoksi ja teoiksi. Siinä missä puheenjohtaja on avainasemassa toimivassa hallitustyöskentelyssä, pätevä ja jatkuvasti kasvava toimitusjohtaja on kullanarvoinen kumppani niin hallitukselle kuin organisaatiolle.

Toimitusjohtajan kyvykkyyksien ja ajankäytön tulisi painottua toimitusjohtajan vastuiden hoitamiseen. Sen lisäksi, että hän edistää systemaattisesti strategian toteutumista asioiden, kuten liiketoiminnan johtamisen, operatiivisten päätösten sekä organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittämisen avulla, hänen tulisi kohdata ja innostaa ihmisiä esimerkillisesti. Toimitusjohtaja on hyvin paljon vartijana, ja siksi tehtävään olisi syytä keskittyä täysipainoisesti.

Toimitusjohtajan kyvykkyyksien ja ajankäytön tulisi painottua toimitusjohtajan vastuiden hoitamiseen.

Käännämmepä menestyskaavaa miten päin tahansa, päädymme aina ihmisiin. Mitä määrätietoisemmin, osaavammin ja motivoituneemmin organisaation jokainen käsipari osallistuu asiakasarvon tuottamiseen, sitä paremmin yritys menestyy. Strategian toteutumisen kannalta on oleellista, että operatiivinen johto toimitusjohtaja keulassaan kehittää jatkuvasti ihmisten johtamisen järjestelmiä ja organisaation tapoja toimia.

Toimivin ja kestävin tapa rakentaa menestystä on luoda omasta organisaatiosta timanttinen ydin, jossa jokainen ihminen tuntee yrityksen tarkoituksen ja tavoitteet sekä osallistuu aktiivisesti strategian toteutukseen ja asiakasarvon kasvattamiseen. Yksilön motivoinnin tartuntapintana toimii ihmisen perustarpeisiin kuuluva merkityksellisyyden kokeminen, ja sen koskettaminen vaatii jatkuvaa ihmisläheistä strategiaviestintää.

Artikkeli on julkaistu alun perin @Vaasa insider 15.10.2021.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: