Investoinnit työnantajabrändiin maksavat takaisin onnistuneina rekrytointeina, tuottavuutena ja sitoutumisena

Investoinnit työnantajabrändiin maksavat takaisin onnistuneina rekrytointeina, tuottavuutena ja sitoutumisena

Riikka Autio

16.4.2021

Vahva, erottuva työnantajabrändi houkuttelee rekrytointiprosessiin juuri oikeanlaisia hakijoita ja tuottaa palkkalistoille yrityskulttuuriin sopivia, erittäin motivoituneita henkilöitä. Investoinnit työnantajabrändin rakentamiseen maksavat takaisin nopeasti ja monin tavoin.

Brändi muodostuu viestijän luomasta imagosta ja vastaanottajien mielikuvista. Esimerkiksi organisaatio rakentaa työantajaimagoaan tekemällä monikanavaista viestintää. Se on kuitenkin vain yksi osatekijä, joka vaikuttaa kohderyhmän jäsenten mielikuviin organisaatiosta. Vähintään yhtä paljon vaikuttavat kohderyhmän jäsenten omat kokemukset, toisten kertomukset ja median muokkaamat asenteet.

Työnantajabrändin rakentaminen on kaiken brändinrakentamisen tapaan vastaanottajien arvoihin ja asenteisiin vetoavaa vahvojen tunteiden luomista viestinnän keinoin. Järjestelmällinen ja jatkuva brändiviestintä herättää juuri halutunlaisten persoonien huomion ja saa nämä hakeutumaan yrityksen rekrytointiputkeen työpaikan avautuessa tai avoimen haun kautta.

Vahva työnantajabrändi hyödyttää rekrytointeja ja organisaatiokulttuuria monin tavoin: Sen ansiosta organisaatioon saadaan juuri tarpeenmukaisia ihmisiä, joilla on jo valmiiksi vahva myönteinen tunneside yritykseen.

Investoinnit työnantajabrändin vahvistamiseen maksavat nopeasti takaisin nopeampina ja onnistuneempina rekrytointeina sekä rekrytoitujen voimakkaampana motivaationa ja sitoutumisena.

Myönteisesti erottuva työnantajabrändi tukee myös organisaatiokulttuuria ja johtamista. Organisaation arvot ovat kulttuurin perusta, ja tiedämme, että arvojen mukaan johtaminen ja arvopohjainen yrityskulttuuri tuottavat ylivoimaista sitoutumista sekä kollektiivisen halun onnistua ja saavuttaa tavoitteet.

Vahvan työnantajabrändin ansiosta yritys saa houkuteltua riveihinsä henkilöitä, joilla on samat arvot kuin yrityksellä ja jotka sopivat täydellisesti organisaatioon. Vahva yhteensopivuus kasvattaa työn tuottavuutta ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

Vahvan työnantajabrändin ansiosta yritys saa houkuteltua riveihinsä henkilöitä, joilla on samat arvot kuin yrityksellä ja jotka sopivat täydellisesti organisaatioon.

Työnantajabrändin rakentamiseksi on hyvä tehdä pitkäjänteistä ja järjestelmällistä monikanavaista viestintää. Siten herätetään potentiaalisten työntekijöiden tietoisuus yrityksestä jo paljon ennen mahdollista rekrytointiprosessia. Yrityksen kiinnostavana ja myönteisenä kokevat henkilöt myös puhuvat brändistä hyvää ja vahvistavat osaltaan työnantajabrändin arvoa.

Työnantajabrändiin liittyy läheisesti myös työntekijäkokemus, joka on organisaation sisäinen työnantajabrändin todiste. Sen on luonnollisesti syytä olla linjassa työnantajabrändin herättämien mielikuvien kanssa, tai se vesittää työnantajabrändin rakentamiseksi tehtävää työtä.

Menestyvissä yrityksissä työnantajabrändi ja työntekijäkokemus kertovat yhdenmukaista, vahvaa ja myönteistä viestiä.

Artikkeli on julkaistu alun perin @Vaasa insider 16.4.2021.

#työnantajabrändi #työnantajamielikuva #brändinrakentaminen #brändiviestintä #rekrytointi #rekrytointiviestintä #arvot #organisaatiokulttuuri #johtaminen #työntekijäkokemus #investoinnintuotto

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: