Joka tasolla oivaltava brändi on brändäyksen ylin tavoite

Joka tasolla oivaltava brändi on brändäyksen ylin tavoite

Riikka Autio

18.2.2020

Vahva brändi on monin tavoin oivaltava. Palasten loksahtaminen kohdalleen vaatii suuria löytöjä joka osa-alueella: Suunnittelussa on erotettava vahvin ydin, jotta saavutetaan strateginen kilpailuetu. Brändin identiteetin on päästävä kohderyhmän iholle ja pysyttävä siellä, ja kaiken turhan riisuminen vaatii armotonta oivalluttamista. Menestykseen vaaditaan myös operatiivisen tason huippusuorituksia, joilla brändilupaukset lunastetaan. Suurimman aarteen hallinta on kaiken oivaltamisen tuskan väärti.
Viuleva Blogi Oivaltava Brandi On Brandayksen Ylin Tavoite1

Mikä brändi on?

Brändi on yritys, henkilö, tuotemerkki tai muu yksikkö, jolla on sen imagon ja ajan saatossa kehittyneen maineen muodostama, sidosryhmien ja julkisen yleisön määrittämä arvo.

Brändin ”pohja” voi olla konkreettinen tavara, palvelu, niiden yhdistelmä tai muu yksikkö, josta ihmisillä on näkemys ja jolle he määrittelevät arvon. Arvo syntyy siitä, miten brändiä rakennetaan ja minkälaisia mielikuvia yleisö muodostaa siitä saamiensa tietojen ja kokemusten perusteella.

Brändiä voidaan arvioida esimerkiksi sen mukaan, mitkä sen rahallinen arvo, vahvuus, kehitysnäkymät ja painoarvo yrityksille ovat. Näihin tekijöihin perustuvassa Interbrandin listauksessa vuonna 2019 maailman parhaiden brändien TOP10 oli: Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald´s ja Disney.

Taloustutkimuksen vuoden 2019 Brändien arvostus -tutkimuksen mukaan Suomen arvokkaimmat brändit ovat Fiskars, Fazer, Arabia, Fazer Sininen, YLE, Hackman, Iittala, Valio, S-Etukortti ja Google. Nimien herättämät mielleyhtymät liittyvät paitsi visuaalisiin tunnuksiin, myös meissä suomalaisissa lähtemättöminä eläviin mielikuviin laadusta, perinteistä ja kestävyydestä.

Hyvin vartioutu ja johdettu brändi kasvaa vahvaksi ja houkuttelee kysyntää.

Vahva brändi on yrityksen tärkein pääoma

Brändi on laaja-alainen kokonaisuus, joka rakentuu brändin omistajan viestinnästä ja suorituskyvystä sekä kohderyhmän omakohtaisista kokemuksista ja suuren yleisön mielipiteistä. Brändiä rakennetaan ja koetaan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, mutta sillä on myös menneisyys, joka vaikuttaa ihmisten mielikuvissa kauas tulevaisuuteen.

Vallitseva yleinen mielipide eli brändin maine on keskeinen brändin arvoa muodostava tekijä. Organisaatio rakentaa brändinsä arvoa omin keinoin ja hallitsee omaa mediaansa. Sen lisäksi brändi elää myös keskusteluissa, joita käydään osittain tai kokonaan organisaation vaikutusvallan ulottumattomissa.

 

Jatkuva brändin hallinta ja sen arvon ylläpitäminen markkinoinnin keinoin ovat ”rahan laittamista pankkiin”. Hyvin vartioutu ja johdettu brändi kasvaa vahvaksi ja houkuttelee kysyntää. Vahva brändi myy itse itseään ja kerää jatkuvasti lisää arvoa. Vahva brändi on yrityksen tärkein pääoma.

Brändin tarkoituksena on kehittyä arvokkaasi ja houkuttelevaksi. Jotta niin voi tapahtua, brändin on oltava uniikki sekä niin oivaltava ja suorituskykyinen, että se ylittää nykyihmisen odotukset.

Yksilöllinen identiteetti on brändin DNA

Brändin tarkoituksena on kehittyä arvokkaasi ja houkuttelevaksi. Jotta niin voi tapahtua, brändin on oltava uniikki sekä niin oivaltava ja suorituskykyinen, että se ylittää nykyihmisen odotukset. Vahva brändi vastaa kohderyhmän arvoja ja on lupaustensa mittainen ja sen brändiviestintä on toimivaa. Brändin suunnittelu onkin järkevää aloittaa määrittelemällä kohderyhmä ja sen arvot, brändilupaus sekä oikeat tavat viestiä.

Menestyäkseen brändin on ”lyötävä muut laudalta” erottautumalla. Siksi brändin identiteetin määrittely on yksi ensimmäisistä tehtävistä brändin suunnittelussa. Identiteetti voidaan rakentaa eri aistein havaittavista elementeistä, joista tavallisimpia ovat visuaaliset ja auditiiviset tunnukset. Visuaaliseen identiteettiin kuuluvat esimerkiksi logo, väri- ja kuvamaailma sekä fontti. Varsinkin kuluttajabrändiin liitetään usein tunnusmelodia, joissain tapauksissa myös tuoksu.

Brändin identiteetti kannattaa ulottaa koskemaan myös viestinnän äänensävyä (tone of voice), joka on suoraan yhteydessä tavoiteltuun kohderyhmään ja asemaan. Teineille suunnatun brändin äänensävyksi voidaan linjata rento, kaverillinen ja räiskyvä, kun taas kaikkia väestöryhmiä palvelevan viraston äänensävyn olisi hyvä olla asiallinen, karsittu ja helposti ymmärrettävä. Linjaukset on syytä tehdä tarkasti harkiten, sillä organisaation äänensävy voi sitouttaa tai vieraannuttaa (Eeva Öörni, Kielikello 1/2018).

 
 
 
#brändi #brändinsuunnittelu #branddesign #brändinrakentaminen #brändinidentiteetti #brändilupaus #brändinarvot #brändipersoona #visuaalinenilme #graafinenohjeisto #logo #värimaailma #kuvamaailma #äänensävy #brändikäsikirja #viuleva #viulevapäällikkö #markkinointi #markkinointiviestintä

Viuleva oivalluttaa yrityksiä tunnistamaan brändin identiteetin ja menestystekijät sekä luo brändin ainutlaatuisuutta korostavia ilmeitä ja ääniä. Brand Design eli brändin suunnittelu on Viulevan palvelu, jonka anti paketoidaan kaikkea viestintää ohjaavaksi brändikäsikirjaksi.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: