Lue markkinoinnin lyhyt oppimäärä pk-yrityksen johdolle!

Lue markkinoinnin lyhyt oppimäärä pk-yrityksen johdolle!

Riikka Autio

14.6.2019

Markkinointi ja sen osa-alue myynti ovat ainoa keino kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Mitä suurempi liikevaihto on ja mitä pienemmät kulut ovat, sitä suurempi on voitto. Liikevaihdon kasvattamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tapoja on kaksi: markkinointiviestintä ja määrätietoinen myyntityö. Opiskelemalla jo pelkästään markkinoinnin lyhyen oppimäärän monen yrityksen johto ymmärtäisi paremmin markkinoinnin vaikutusmahdollisuudet ja haluaisi lisätä panoksia markkinointiviestintään.
 
Monissa pk-yrityksissä jätetään osittain hyödyntämättä markkinoinnin vipuvoima liikevaihdon kasvattajana ja tuloksen parantajana. Miksi? Eikö yritysjohto tunne markkinoinnin ja liikevaihdon kasvun välistä suoraa korrelaatiota tai markkinoinnin vaikutusmahdollisuuksia? Vastauksia on kaksi:
 
– Kyllä, johto tietää, että aktiivinen mainonta ja myyntityö ovat tie liikevaihdon kasvattamiseen. Lisäksi pitää kuitenkin muistaa, että tänä päivänä on tehtävä markkinointiviestintää monikanavaisesti, jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Pelkät mainokset ja myyjien käynnit tai puhelut silloin tällöin eivät todellakaan riitä, vaan markkinointiviestintää on syytä toteuttaa potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaisesti ja vaikuttavasti.
 
– Ei, johto ei usein tunne markkinoinnin mahdollisuuksia kaikessa laajuudessaan. Sen sijaan, että johto näkee markkinoinnin suppeasti mainonnaksi, sen olisi tärkeää mieltää markkinointi kannattavaa kasvua luovaksi strategiseksi työkaluksi. Ajattelun muutoksen aikaansaamiseksi avainhenkilöiden olisi hyvä opiskella markkinointia vähintään lyhyt oppimäärä. Ja koska strateginen markkinointi on koko yrityksen kattava ajattelutapa, myös kaikkien muiden työntekijöiden kannattaisi hallita ainakin perusteet.
Viuleva Blog Markkinoinnin Lyhyt Oppimaara Yritysjohdolle
Yritysjohdon olisi hyvä hallita vähintään markkinoinnin lyhyt oppimäärä, jotta se tuntisi riittävässä laajuudessa markkinoinnin vipuvoiman myynnin ja tuloksen kasvattamisessa.

Jos koet tarpeelliseksi kerrata käsitteitä, lue aiemmat blogikirjoituksemme Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa? ja Markkinointiviestintä vaikuttaa mielen kautta toimintaan.

 
Markkinointia ovat valinnat ja toimenpiteet, joilla yritys optimoi asiakastyytyväisyyden ja saavuttaa optimaalisen pitkät kumppanuussuhteet sekä sitä kautta maksimaalisen korkean liikevaihdon ja tuloksen. Markkinointi on kilpailukeinoihin eli tuotteeseen, hinnoitteluun, saatavuuteen, viestintään, kohderyhmiin, asiakkaisiin, henkilöstöön, sidosryhmiin, prosesseihin ja toimintatapoihin sekä fyysiseen ympäristöön liittyviä päätöksiä.
 
Strateginen markkinointi on yrityksen ydintekemiseen, tavoitteisiin ja toimialaan peilattua jatkuvaa johtamista. Taktinen markkinointi keskittyy lyhyemmän aikavälin toimenpiteisiin, joilla vaikutetaan kohderyhmien käyttäytymiseen. Markkinointi on valtavan paljon laajempi käsite kuin sen osa-alue markkinointiviestintä tai markkinointiviestinnän alakäsite mainonta.
 

Johto tarvitsee vähintään markkinoinnin perusopinnot ja markkinointi liikkeenjohdon perusteet

Väitetään, että markkinointi ja johto eivät puhu samaa kieltä. Johdon markkinointiosaamisen lisääminen ratkaisisi tämän yleisesti tunnustetun kieliongelman. Avainhenkilöt pohtivat työssään jatkuvasti kilpailijoiden ja markkinan kehitystä sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, segmentointia, hinnoittelua, mainontaa, valmistusta, prosesseja ja organisaatiota, mutta eivät välttämättä tiedä, että markkinoinnin asiantuntija kutsuvat pohdintaa liiketoimintaympäristön analysoinniksi ja markkinoinnin kilpailukeinojen määrittämiseksi. Käsitteet ovat epäselviä ja kirkastuisivat lyhyen oppimäärän opiskelulla.

 

Markkinoinnin on pystyttävä osoittamaan markkinointiviestinnän toimenpiteiden tavoittelemat ja aikaansaamat tulokset määrällisin ja tarvittaessa kovinkin mittarein.

Markkinointiväen kontolle jää opiskella vähintään liikkeenjohdon perusopinnot. Monissa pk-yrityksissä johtoa kiinnostaa brändin, ostajapersoonan ja asiakaskokemuksen sijaan toimenpiteiden puhdas tuotto. Markkinoinnin on pystyttävä osoittamaan markkinointiviestinnän toimenpiteiden tavoittelemat ja aikaansaamat tulokset määrällisin ja tarvittaessa kovinkin mittarein.

Yhteinen kieli on yksi puuttuva palanen pyrittäessä integroimaan yrityksen eri toiminnot ja työntekijät samaan suuntaan pyrkiväksi kokonaisuudeksi.
 

Muista, että markkinointi on ainoa keino kasvattaa liikevaihtoa!

Yritysjohdon pitää ymmärtää, että markkinointi ja sen osa-alue myynti ovat ainoa keino kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Markkinoinnin ja luovuuden liiton MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala on kuvannut markkinoinnin kaavan yksinkertaisesti kolumnissaan, jonka pääotsikko tiivistää markkinointi-käsitteen: Markkinointi on taloutta.

Virmalan sanoin ”Voiton synnyttämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa on kyse yksinkertaisesta matematiikasta”: Voittoa syntyy, kun yritys tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Tähän päästään kuluja karsimalla tai liikevaihtoa lisäämällä. Siksi liikevaihdon kasvattamisen pitää olla yksi toimitusjohtajan pääintresseistä. Niin toimitusjohtajan kuin talousjohtajan pitää ymmärtää kaksi korrelaatiota: liikevaihto kasvaa vain myyntiä lisäämällä, kun taas myynti kasvaa ainoastaan tavoitteellisen markkinointiviestinnän ja myyntityön tuloksena.

Liikevaihdon lisääminen on kuitenkin paljon tuottoisampi keino parantaa tulosta, sillä markkinointi ja myyntityö avaavat sille lähes rajattomat kasvumahdollisuudet.

 

Kansallinen ikeemme on käyttää kulujen minimoimista ensisijaisena keinona yrityksen tuloksen parantamiseen. Kulukuri auttaa ja kannattaakin viedä tiettyyn pisteeseen. Liikevaihdon lisääminen on kuitenkin paljon tuottoisampi keino parantaa tulosta, sillä markkinointi ja myyntityö avaavat sille lähes rajattomat kasvumahdollisuudet. Markkinointi on merkittävin yrityksen talouteen vaikuttava toiminto ja kuuluu strategian keskiöön. Siksi yritysten johdon on syytä parantaa ymmärrystään markkinoinnista ja antaa sille asianmukainen painoarvo.

Yritysjohtaja, tämän yksinkertaisen kaavan avulla ymmärrät markkinoinnin syvimmän olemuksen:

  1. Mikä on yrityksen päätarkoitus? – Tuottaa omistajille voittoa, jolla he voivat investoida ja kehittää yritystä edelleen.
  2. Miten saan aikaan voittoa? – Varmista, että tulot ovat suuremmat kuin menot!
  3. Miten voin vaikuttaa tulokseen? – Karsi kuluja ja kasvata liikevaihtoa!
  4. Miten kasvatan liikevaihtoa? – Lisää myyntiä!
  5. Miten lisään myyntiä? – Lisää ja tehosta markkinointiviestintää sekä tee tavoitteellista myyntityötä!
 
 

#viuleva #yritysjohto #johtaja #johtaminen #pkyritys #markkinointi #strateginenmarkkinointi #strateginenjohtaminen #markkinointiviestintä #lyhytoppimäärä #hyvätietää #mitäainakinpitäätietäämarkkinoinnista #viulevapäällikkö #strategiatyöpaja

Strategisen markkinoinnin hyödyntäminen, markkinoinnin kilpailukeinojen käyttö ja tavoitteellinen markkinointiviestintä ovat tie liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen. Viuleva strategiatyöpaja ja Viuleva Päällikkö -malli auttavat pk-yrityksiä saamaan enemmän irti markkinoinnista. Kirkkaan vision ja strategian pohjalta Viuleva suunnittelee ja toteuttaa määrätietoista markkinointiviestintää.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: