Pk-yritysten kannattaa valjastaa vastuullisuus kilpailueduksi etujoukoissa eli nyt

Pk-yritysten kannattaa valjastaa vastuullisuus kilpailueduksi etujoukoissa eli nyt

Riikka Autio

13.12.2021

ESG kuuluu suurten ja menestyvien yritysten agendalle. Kaikki merkit kuitenkin viittaavat siihen, että kokonaisvaltainen vastuullisuus on lähitulevaisuudessa perusvaatimus organisaation koosta ja toimialasta riippumatta. Pk-sektorilla rohkeat ennakoijat ottavat kilpailuedun suhteessa myöhemmin pakon edessä reagoiviin.

Vastuullisuus on yrityksen tulevaisuuden menestykseen vaikuttavien riskien ja mahdollisuuksien ennakoivaa hallintaa. Se yhdistetään tänä päivänä pääpainoisesti vihreisiin valintoihin, mutta yritysten toimintamahdollisuuksiin vaikuttavat väistämättä myös yhteiskunnalliset ja sosiaaliset sekä hallintotapaan liittyvät tekijät.

Näin ollen vastuullisuus on merkittävä liiketoiminnan kannattavan kasvun tekijä. Se luo kilpailuetua varsinkin organisaatioille, jotka noudattavat toiminnassaan ESG:n periaatteita sekä onnistuvat lisäksi tekemään vastuullisuudesta keskeisen osan brändiään ja viestintäänsä.

Vastuullisuus on kannattavan kasvun tekijä

ESG eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa ovat kokonaisuus, jonka avulla yritys analysoi, raportoi, ennakoi ja hallitsee riskejä. Sen avulla eri osapuolet varmistavat, että liiketoiminnalla on jatkuvan kannattavan kasvun edellytykset.

Vastuullisuus on kuluttajien sanelema vaatimus, joka ohjaa ostamista jatkuvasti vahvemmin. Näin ollen vastuullisuus on merkittävä liiketoiminnan kannattavan kasvun tekijä. Se luo kilpailuetua varsinkin organisaatioille, jotka noudattavat toiminnassaan ESG:n periaatteita sekä onnistuvat lisäksi tekemään vastuullisuudesta keskeisen osan brändiään ja viestintäänsä.

Finnveran mukaan kuluttajien vaativuuden lisääntyminen näkyy selvästi liikeideoissa ja rahoitushakemuksissa, joissa vastuullisuus ja ESG ovat kasvava trendi. Finnvera arvioi jokaisen rahoitushankkeen vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön, kuten ilmastonmuutokseen, päästöihin, kulutukseen, tuotantoon, luonnonolosuhteisiin, ihmisiin ja liikenteeseen.

Sijoittajille ja rahoitusyhtiöille ESG on ollut jo vuosia vakiotyökalu. Toimijat käyttävät omia ESG-analyysejaan ja -asiantuntijoitaan päätöksentekoonsa, jonka kohteena ovat toistaiseksi pääasiassa suuryritykset. Vastuullisuuskriteerien täyttäminen on rahoituksen ja kasvumahdollisuuksien saamisen ehto.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että vastuullisuus muuttuu lopulta perusvaatimukseksi. 

Pk-sektorin suunnannäyttäjät saavat vastuullisuudesta kilpailuedun

Vastuullisuus on monien huulilla. Se on esiintynyt viime aikoina keskusteluissa yhtä lailla Pohjanmaan Teollisuus -messujen näytteilleasettajien kuin globaalin IT-yrityksen seniorimyyjän kanssa ja ollut lisäksi webinaarien aiheena muun muassa EloTalkissa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys olivat yksi pääteemoista myös Suomalais-Venäläisen kauppakamarin Finnish Business -tapahtumassa Pietarissa 2.12.2021.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että vastuullisuus muuttuu lopulta perusvaatimukseksi. Samoin on käynyt esimerkiksi laadulle ja asiakaskokemukselle, jotka ovat nykyisin luontainen osa jokaisen yrityksen ja markkinoijan arkea.

Maailman sivu globaaleissa organisaatioissa ja suurissa konserneissa kehitetyt uudet toimintamallit ovat rantautuneet lopulta myös pk-sektorille. Isojen ESG-kriteeristö muodostuu ennen pitkää pakolliseksi velvoitteeksi myös pienille, mikäli ne mielivät pysyä isojen toimittajalistoilla.

Vastuullisuus kannattaa ottaa strategiaan ja muuttaa kilpailueduksi mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Myös pk-yrityksissä on tärkeää ymmärtää vastuullisuuden väistämätön kehityskulku ja tehdä pikimmiten sitä koskevat strategiset valinnat.

Vastuullisuus kannattaa ottaa strategiaan ja muuttaa kilpailueduksi mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Myös pk-yrityksissä on tärkeää ymmärtää vastuullisuuden väistämätön kehityskulku ja tehdä pikimmiten sitä koskevat strategiset valinnat.

Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

Voitte olla ESG-rintamalla aikainen suunnannäyttäjä, joka ryhtyy vastuulliseksi ensimmäisten joukossa ja tekee siitä ylivoimaisen kilpailuedun sekä kasvun moottorin.

Toinen, huonompi vaihtoehto on jättäytyä suosiolla peränpitäjäksi, joka joutuu lopulta kuitenkin täyttämään vastuullisuusvaatimukset, mutta ei saa siitä enää mainittavia lisätehoja brändin, viestinnän tai myynnin kasvattamiseen.

Haasteena pk-yrityksen resursseihin sopivan mallin kehittäminen ja yksilötason tavoittaminen

Edellä kuvattu kannattavuuden ja kasvun ulottuvuus linkittää vastuullisuuden suoraan talouteen. Äänekkäässä talouteen sidotussa keskustelussa on kuitenkin haittansa: ihminen jää liian vähälle huomiolle. Suuryritysten ja globaalin tason toimintamalleissa yksittäinen ihminen tuppaa jäämään suurten visioiden ja kehitysohjelmien jalkoihin. Tämä kostautuu myöhemmin, kun ajattelu- ja toimintamallit rantautuvat vakioiksi myös pk-yrityksissä.

Ihminen on kaiken kokoisissa yrityksissä liiketoiminnan ydin ja kannattavan kasvun päätekijä. Tämä on kouriintuntuvaa erityisesti pk-sektorilla, jossa matka yksilöstä johdon mittareihin on lyhyt. Tarvitaan kipeästi myös pienten yritysten resursseihin sopivia malleja, joilla vastuullisuus saadaan ketterästi osaksi johtamista ja jokaisen yksilön toimintaa.

Ottaen huomioon liiketoiminnan luonteen ihmisten tuottamana holistisena systeeminä on vaikeaa mieltää vastuullisuutta rajoittumaan tiettyihin osa-alueisiin. Ihannetilanteessa vastuullisuus on kokonaisvaltaista, perusarvojen mukaista huolehtimista yrityksen suorassa ja välillisessä vaikutuspiirissä olevien ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista.

Artikkeli on julkaistu alun perin @Vaasa insider 13.12.2021.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: