Digitaalinen viestintä ja some-viestintä

DIGITAALINEN VIESTINTÄ JA SOME-VIESTINTÄ

Digitaalinen viestintä helpottaa potentiaalisten asiakkaiden saavuttamista ja päätöksentekoa. Datan ja asiakaspolun mukaan suunniteltuna digiviestintä on asiakkaalle tarpeellista, oikea-aikaista ja kiinnostavaa ja johdattaa asiakasta vaihe vaiheelta kohti maalia. Digitaalinen viestintä tuottaa markkinoijalle osumia ja sijoitetulle pääomalle tuottoa, joiden kehitystä voidaan seurata ja johtaa tehokkaasti. Tuotamme digitaalista viestintää erilaisiin ympäristöihin, kuten sosiaaliseen mediaan ja muihin verkkopalveluihin.

Palvelut

Asiakaspolku ja digitaalinen viestintä | B2B

Asiakaspolkuun räätälöity digiviestintä parantaa B2B-markkinoinnin ja -myynnin tuloksia. Asiakkaan ostopolkua mukaileva viestintä voi koostua esimerkiksi hakusanamainonnasta Googlessa, kohdistetuista mainoksia sosiaalisessa mediassa ja ammattimedioissa (re-targeting), uutiskirjeen tilauksesta, aineiston latauksesta ja yhteyslomakkeesta kotisivuilla. Viestinnän ohella asiakasta vie kohti maalia aktiivinen myyntityö.

Autamme pk-yrityksiä tunnistamaan ostopolun ja sopivan digitaalisen viestinnän kokonaisuuden (katso Viestinnän suunnittelu). Tuemme tuloksellisuutta jatkuvan viestinnän toteutuksen avulla.

Tuloksena toiminta tehostuu: markkinoinnin ja myynnin aikaa vapautuu manuaalisesta tekemisestä suurempaa lisäarvoa tuottavaan työhön, myynti pääsee kontaktoimaan kuumia liidejä, ja analytiikka mahdollistaa tulosten ajantasaisen seurannan sekä viestinnän jatkuvan parantamisen.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi (search engine optimisation, SEO) lisää myyntimahdollisuuksia varmistamalla yrityksen ja ratkaisun löydettävyyden hakukoneissa. Parhaiten optimoidut sivut nousevat hakutulosten kärkeen, ja jatkuva optimointi ylläpitää sijoituksia.

Käytännössä hakukoneoptimointi on jatkuvaa verkkosivuston rakenteiden ja sisältöjen optimointia hakukoneiden algoritmia vastaavaksi. Palvelun kesto on vähintään 4–6 kuukautta. Parhaat tulokset saavutetaan jatkuvan optimoinnin avulla. 

Hakukoneoptimointi kuuluu mahdollisena lisäpalveluna verkkosivustoihimme.

Google Ads ja display-mainonta

Google-mainonta (search engine marketing, SEM) ja display-mainonta ovat ostopolun rakentamisen ja digiviestinnän osa: ne ohjaavat potentiaalisen asiakkaan kilpailijoiden sijaan juuri teidän yrityksenne sivuille.

Google Ads -mainonnassa yrityksenne ratkaisuja mainostetaan Googlessa henkilöille, jotka etsivät niitä tai vastaavantyyppisiä ratkaisuja. Display-mainonnassa yrityksenne linkkimainokset näkyvät potentiaalisille asiakkaille bannereina Google-kumppaneiden sivustoilla.

Hakukone- ja display-mainonta kuuluvat mahdollisena lisäpalveluna verkkosivustoihimme. Ne ovat myös osa viestinnän suunnittelua ja viestinnän jatkuvaa toteutusta.

Sosiaalinen media

Viestintä sosiaalisessa mediassa kuuluu viestinnän suunnittelun ja viestinnän toteutuksen palveluihimme.

Teemme kanava- ja sisältösuunnitelmat asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja resurssien mukaan. Suunnittelemme myös työkalut ja mittarit viestinnän vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Lähes jokainen nuori ja aikuinen seuraa ainakin yhtä sosiaalisen median kanavaa, joten sosiaalisen median tavoittavuus on hyvä. Oikean kanavavalinnan avulla on mahdollista saavuttaa yrityksen kohderyhmä ja saada aikaan haluttuja, mitattavia vaikutuksia sekä hyvä investoinnin tuotto.

Viuleva Verkkosivut Referenssi 1urban

Brändin identiteetti, ilme, logo ja verkkosivut naisten kuntokeskukselle

1URBAN HIIT Studio tihkuu intensiteettiä. Blood, sweat and respect! Suunnittelimme 1URBAN-brändin visuaalisen ilmeen ja logon sekä toteutimme verkkosivut, jotka sykkivät energiaa kaupungin ydinkeskustan ja asiakkaiden nopean elämänrytmin tahdissa. Väri- ja kuvamaailma viestivät armotonta haastamista ja voimaa. Kokosimme viestinnän suuntaviivat Brändikäsikirjaksi.

Viuleva Blogi Miten Pk Yritys Onnistuu Paremmin Markkinointikumppanin Kanssa

Miten pk-yritys onnistuu paremmin markkinointikumppanin kanssa?

Jokaisen markkinoivan yrityksen etu on valvoa markkinoinnin vaikuttavuutta ja tuottoa. Markkinoivan yrityksen ja markkinointikumppanin yhteistyön onnistumisessa auttavat mm. mittareiden ja tavoitteiden sopiminen etukäteen, osapuolten riittävä osaaminen ja ymmärrys, avoimuus sekä tavoitteellinen johtaminen. Yritysten pettymysten ehkäisemiseksi ja markkinointirohkeuden lisäämiseksi toimintatapoja on syytä kehittää.

Viuleva artikkeli: Pk-yrityksen markkinointiviestinnän peruspalikat selkeytyvät viiden kysymyksen avulla

Pk-yrityksen markkinointiviestinnän peruspalikat selkeytyvät viiden kysymyksen avulla

Markkinointiviestinnän määrän ja tapojen räjähdysmäinen kasvu on johtanut siihen, että alaan vihkiytymätön viestijä on neuvoton paljouden edessä. Tuska on suurinta perinteisissä yrityksissä, joissa viestinnästä vastaa yrittäjä itse tai kirjoitustaitoisin työntekijä päätyönsä ohella ja minimaalisin varoin. (Viulevan Riikka Aution artikkeli InnoPopin Kolumnikulmassa)

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: