Kansainvälisyys

KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälistymisen palvelumme on tarkoitettu yrityksille kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheisiin ja kansainvälisen markkinoinnin tarpeisiin. Palvelumme avulla yritys saa valmiudet markkinoida ratkaisujaan, kasvattaa myyntiään ja vahvistaa organisaatiotaan kansainvälisesti.

Palvelu

Lähtötilanne

Kansainvälistymispalveluistamme apua saavan yrityksen lähtötilanne voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • Suomen markkinalla ei ole riittävää kysyntäpotentiaalia.
 • Yritys haluaa kasvattaa entisestään kansainvälisen kaupan volyymia.
 • Yrityksen ratkaisut suunnataan alusta alkaen kansainvälisille markkinoille.
 • Yritys on käynnistämässä kansainvälistymishanketta ELY-keskuksen tai Business Finlandin tuella.
 • Yrityksellä ei ole valmiuksia tai resursseja vientistrategian laatimiseen (katso myös Markkinointistrategia)
 • Yrityksellä ei ole valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kansainvälistä markkinointiviestintää.
 • Markkinointiviestintää, kuten myyntiä tai mainontaa ei tehdä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
 • Yritys tarvitsee tukea kansainvälisen brändin rakentamiseen tai yrityskulttuurin luomiseen.

Tavoite

Yritys haluaa kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja kaupan volyymia valituilla kansainvälisillä markkinoilla rakentamalla brändiä ja kehittämällä markkinointia kokonaisvaltaisesti.  

Tulokset

Kansainvälistymispalvelumme avulla yritys saa valmiudet markkinoida ratkaisujaan kansainvälisillä markkinoilla, rakentaa vahvaa brändiä ja kasvattaa suorituskykyistä organisaatiota. Palvelun tuloksena yrityksellä on:

 • markkinatuntemukseen ja visioon pohjautuva selkeä vientistrategia, tavoitteet ja ymmärrys kilpailutekijöistä, joita vahvistamalla yritys menestyy kilpailussa kohdemarkkinoilla (katso myös Markkinointistrategia)
 • suunnitelma markkinointiviestinnästä, jota tarvitaan brändin ja yrityskulttuurin rakentamiseksi sekä kasvutavoitteiden saavuttamiseksi (katso myös Viestinnän suunnittelu)
 • viestinnän kumppanina Viuleva, joka vastaa viestinnän toteutuksesta suunnitelman mukaan (katso myös Viestinnän toteutus)

Työskentely ja kesto

Viulevan Päällikön johdolla toteutettavan palvelun työskentelymuotoja ovat mm. liikkeenjohdon strategiapäivät, ennakko- ja kotitehtävät, keskustelut avainhenkilöiden kansa sekä Viulevan Päällikön itsenäinen työ. 

Palvelun kesto riippuu asiakkaan kanssa sovittavasta palvelun sisällöstä.

Asiakkaidemme mukaan osaamme kysyä heti oikeat kysymykset ja oivallamme nopeasti, mitä asiakas tarvitsee. Miksi näin?

– Koska taustamme on yritysten markkinointi- ja vientiosastoilla. Olemme oppineet ymmärtämään kokonaisvaltaisesti liiketoimintaa, prosesseja ja haasteita sekä tajuamaan, missä järjestyksessä ja mihin hintaan markkinointia on järkevää tehdä.

Vahvuutena kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin laaja-alainen osaaminen

Olemme proaktiivinen kumppani kansainvälistyville pk-yrityksille — tuotamme relevantteja ideoita ja ratkaisuja. Pohjana ovat laaja kansainvälisen kaupan, markkinoinnin ja viestinnän käytännön kokemuksemme sekä monipuolinen kansainvälisten organisaatioiden, kumppanuuksien ja asiakkuuksien tarpeiden ymmärryksemme. 

Pääsuuntamme ovat Eurooppa ja venäjänkieliset maat. Kansainvälisen kaupan toimialoista tutuimpia ovat:

 • muoviteollisuus
 • rakennusteollisuus
 • teknologian projektivienti
 • LVI-ala
 • ikkuna- ja oviteollisuus
 • tekstiiliteollisuus

Artikkeleita

Kansainvälistyminen kannattaa aloittaa naapurista eli Pohjoismaista ja Venäjältä

Pohjoismainen yhteistyö kuuluu perusruokavalioon ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Käsite saattaa silti pysyä mysteerinä jopa vientikaupan parissa työskentelevälle, jos tämä suuntautuu intensiivisesti itään...

Venäjän-viennin toimialajako muuttuu ja yritysten Venäjän-kaupan kehitysodotukset jakautuvat

Suomalaisten Venäjän-kauppaa käyvien yritysten näkemykset kehityksen suunnasta vaihtelevat suuresti. Pohjalaisittain vahvan koneet ja laitteet -toimialan osuus kokonaisviennistä on laskenut. Uusia...

Venäjälle voi lähteä vain tosissaan ja parhaalla tuotevalikoimalla

Mitkä ovat Venäjän-vientiä suunnittelevan yrityksen askelmerkit kohti uutta markkinaa? Miten Venäjän-viennin haasteiden kanssa kamppaileva yritys voisi saada niistä hyötyä tilanteensa...

Ympäristö ja älykaupungit poikivat kasvua Venäjällä

Venäjä haluaa kulkea globaalien trendien kärjessä. Asukkaiden elinympäristön ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen panostetaan voimakkaasti ja väestönkehityksen ja kaupungistumisen haasteita ratkaistaan...

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: