Kansainvälisyys

KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälistymisen palvelumme on tarkoitettu yrityksille kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheisiin ja kansainvälisen markkinoinnin tarpeisiin. Palvelumme avulla yritys saa valmiudet markkinoida ratkaisujaan, kasvattaa myyntiään ja vahvistaa organisaatiotaan kansainvälisesti.

Olemme kansainvälistyvälle yrityksille proaktiivinen ja kokenut kumppani, joka tuottaa relevantteja ideoita ja ratkaisuja sekä sovittuja tuloksia. Palvelumme ulottuu eri markkinoille ympäri maailmaa ja kattaa laajasti eri toimialoja. 

Kansainvälistymisen ja kansainvälisen kaupan kyvykkyytemme perustan muodostavat laaja kokemuksemme kansainvälisestä kaupasta, strategisesta markkinoinnista ja viestinnästä sekä monipuolinen kansainvälisten organisaatioiden, kumppanuuksien ja asiakkuuksien tarpeiden ymmärryksemme. 

Kansainvälisyyden palvelukokonaisuuksien suunnittelussa, rahoituskysymyksissä, markkinakartoituksissa, kansainvälistymisstrategioiden kehittämisessä sekä markkinoillemenon suunnittelussa ja toteutuksessa teemme tiivistä yhteistyötä Viulevan verkoston rautaisten asiantuntijoiden kanssa.

Palvelu

Lähtötilanne

Kansainvälistymispalveluistamme apua saavan yrityksen lähtötilanne voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • Suomen markkinalla ei ole riittävää kysyntäpotentiaalia.
 • Yritys haluaa kasvattaa entisestään kansainvälisen kaupan volyymia.
 • Yrityksen ratkaisut suunnataan alusta alkaen kansainvälisille markkinoille.
 • Yritys on käynnistämässä kansainvälistymishanketta ELY-keskuksen tai Business Finlandin tuella.
 • Yrityksellä ei ole valmiuksia tai resursseja vientistrategian laatimiseen (katso myös Markkinointistrategia)
 • Yrityksellä ei ole valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kansainvälistä markkinointiviestintää.
 • Markkinointiviestintää, kuten myyntiä tai mainontaa ei tehdä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
 • Yritys tarvitsee tukea kansainvälisen brändin rakentamiseen tai yrityskulttuurin luomiseen.

Tavoite

Yritys haluaa kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja kaupan volyymia valituilla kansainvälisillä markkinoilla rakentamalla brändiä ja kehittämällä markkinointia kokonaisvaltaisesti.  

Tulokset

Kansainvälistymispalvelumme avulla yritys saa valmiudet markkinoida ratkaisujaan kansainvälisillä markkinoilla, rakentaa vahvaa brändiä ja kasvattaa suorituskykyistä organisaatiota. Palvelun tuloksena yrityksellä on:

 • markkinatuntemukseen ja visioon pohjautuva selkeä vientistrategia, tavoitteet ja ymmärrys kilpailutekijöistä, joita vahvistamalla yritys menestyy kilpailussa kohdemarkkinoilla (katso myös Markkinointistrategia)
 • suunnitelma markkinointiviestinnästä, jota tarvitaan brändin ja yrityskulttuurin rakentamiseksi sekä kasvutavoitteiden saavuttamiseksi (katso myös Viestinnän suunnittelu)
 • viestinnän kumppanina Viuleva, joka vastaa viestinnän toteutuksesta suunnitelman mukaan (katso myös Viestinnän toteutus)

Asiakkaidemme mukaan osaamme kysyä oitis oikeat kysymykset ja oivallamme nopeasti, mitä asiakas tarvitsee. Miksi näin?

– Koska taustamme on yritysten markkinointi- ja vientiosastoilla. Olemme oppineet ymmärtämään kokonaisvaltaisesti liiketoimintaa, prosesseja ja haasteita sekä tajuamaan, missä järjestyksessä ja mihin hintaan markkinointia on järkevää tehdä.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: