Markkinointistrategia

MARKKINOINTISTRATEGIA

Markkinointistrategia on suunnitelma yrityksen menestyksen tekemiseen markkinoinnin keinoin. Se kertoo, millä markkinoilla ja missä segmenteissä yritys toimii sekä miten se luo ylivoimaa suhteessa kilpailijoihin. Uskallatteko tunnustaa, että tuloksia ei synny toivotusti? Siitä kasvun rakentaminen alkaa!

Markkinointi on koneisto, jolla yritys luo kilpailuetua ja kasvua.

Viuleva Päällikkö toi ammattimaisen otteen strategiseen markkinointiin ja viestintään sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.
041120 Viuleva Printti 159
Juha-Pekka Paavola
Toimitusjohtaja, Finess Energy Oy

Palvelu

Lähtötilanne

  • Uskalletaan tunnustaa, että myynti ei kasva haluttua tahtia.
  • Kirkas tulevaisuuden visio, suunta ja menestyssuunnitelma puuttuvat.
  • Markkinointi ei ole strategista ja määrätietoista kilpailuedun luomista.
  • Markkinointiviestintää, kuten myyntiä tai mainontaa ei tehdä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tavoite

Strategisen markkinoinnin tavoitteena on kasvattaa myyntiä valituilla markkinoilla ja valituille asiakassegmenteille vahvistamalla yrityksen menestystekijöitä ja suoriutumalla siinä kilpailijoita paremmin. Markkinointistrategia on kilpailuedun luomisen suunnitelma.

Tulokset

Palvelun tuloksena yritys saa suunnitelman markkinoinnista, jonka avulla se luo kilpailuetua ja saavuttaa tavoitteet lähivuosina. Lisäksi yrityksellä on valmiudet edetä markkinointiviestinnän suunnittelun vaiheeseen, jossa taktikoidaan käytännön toimet tavoitteisiin pääsemiseksi.

Dokumentit

Markkinointistrategian dokumentit auttavat toiminnan johtamisessa kohti visiota valittuja reunaehtoja noudattaen ja markkinoinnin työkaluja käyttäen. Markkinointistrategian kirkastamisen jälkeen yrityksellä on edellytykset siirtyä seuraavaan kasvun vaiheeseen: markkinointiviestinnän suunnitteluun.

Tyypillisiä dokumentteja ovat:

  • Markkinointistrategia linjaa markkinat, segmentit, tavoitteet ja työkalut menestymiseen.
  • Työkalupakki ohjaa johtamista kertomalla, miten markkinoinnin työkaluja tulee hyödyntää.
  • Visuaalinen kilpailuetukartta tukee suunnitelman hahmottamista ja jalkauttamista.

Työskentely ja kesto

Viulevan Päällikön johdolla toteutettavan palvelun työskentelymuotoja ovat mm. liikkeenjohdon strategiapäivät, ennakko- ja kotitehtävät, keskustelut avainhenkilöiden kansa sekä Viulevan Päällikön itsenäinen työ. 

Palvelun kesto on 4–8 päivää.

Viuleva Blogi Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan

Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan markkinoiden mullistuksissa

Yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvatetaan tekemällä ratkaisevat asiat kilpailijoita paremmin. Ylivoima voi perustua markkinoinnin eri työkaluihin, kuten tuotteisiin...

041120 Viuleva Printti 37

Viuleva Päällikkö teki energia-alan yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä ammattimaista

Viuleva Päällikkö toi ammattimaisen otteen energia-alalla toimivan Finess Energy Oy:n strategiseen markkinointiin ja markkinointiviestintään sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Viuleva Asiakastarina E P Mig Ja Kone

Viuleva selkeytti konepaja-alan kone- ja työkalutoimittajan markkinoinnin

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva Päällikkö auttoi kirkastamaan markkinointistrategian ja laati konkreettisen viestintäsuunnitelman, jota oli helppoa ryhtyä toteuttamaan.

Viuleva Strategia

Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa?

Markkinointi on liikkeenjohdon työkalu kilpailuedun luomiseen. Teoriassa se on strategisia liiketoiminnan linjauksia, käytännössä käskyjä edetä tai perääntyä. Operatiivisella tasolla siihen liittyvät mm. markkinatuntemus ja piilevät ...

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: