Viestinnän suunnittelu

VIESTINNÄN SUUNNITTELU

Viestinnän suunnittelu sitoo yhteen menestysstrategian ja käytännön toteutuksen. Viestinnän avulla on tarkoitus saavuttaa halutut liiketoiminnan strategiset ja operatiiviset tavoitteet. Viestintäsuunnitelma on konkreettinen työkalu, jota käyttäen yrityksen on helppoa ryhtyä toteuttamaan vaikuttavaa markkinointiviestintää. Se sisältää myös välineet viestinnän vaikuttavuuden ja tuoton arviointiin.

Viestintä sytyttää tunteen palon, vahvistaa asennetta ja kasvattaa brändin vetovoimaa.

Palvelu

Lähtötilanne

 • Pitäisi aloittaa markkinointi ja viestintä, jotta markkinointistrategia toteutuisi.
 • On valittu potentiaaliset markkinat sekä asiakas- ja tuotesegmentit.
 • Tiedetään päämäärä ja suunta, jonne halutaan kulkea.
 • Tunnetaan menestystekijät, joiden varaan ylivoima rakennetaan.
 • Tuotteet ja palvelut ovat myyntivalmiina.
 • Tavoitteet on asetettu.

Tavoite

Yrityksen tavoitteena on toteuttaa systemaattista markkinointiviestintää ja brändinrakentamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi lisätä myyntiä tai tunnettuutta valituissa segmenteissä tai parantaa asiakas- tai henkilöstötyytyväisyyttä.

Tulokset

 • Kokonaisvaltainen suunnitelma markkinointiviestinnän toimenpiteistä, budjetista, resursseista, aikataulusta ja mittareista 6–12 kuukauden aikajaksolle
 • Työkalupakki monikanavaisen markkinointiviestinnän (mainonnan, myynninedistämisen, tiedotus- ja suhdetoiminnan sekä myyntityön) toteuttamiseen
 • Edellytykset ryhtyä toteuttamaan markkinointistrategiaa ja saavuttaa asetetut tavoitteet markkinointiviestinnän avulla

Dokumentit

Markkinoinnin suunnittelun tuloksena yritys saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen suunnitelman taktisista viestintätoimista. Suunnitelma mahdollistaa siirtymisen seuraavaan kasvun vaiheeseen: markkinointiviestinnän toteutukseen.

Tyypillisiä dokumentteja ovat:

 • markkinointiviestintäsuunnitelma
 • budjetti
 • aikataulu
 • resursointisuunnitelma
 • seurannan ja mittaamisen työkalut

Työskentely ja kesto

Viulevan Päällikön johdolla toteutettavan palvelun työskentelymuotoja ovat mm. ennakko- ja kotitehtävät, keskustelut ja työpajat avainhenkilöiden kansa sekä Viulevan Päällikön itsenäinen työ. 

Palvelun kesto on pk-yrityksissä yleensä 2 – 4 päivää.

Edeltävä ja seuraava palveluvaihe

Viestinnän suunnittelun referenssejä

041120 Viuleva Printti 37

Viuleva Päällikkö teki energia-alan yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä ammattimaista

Viuleva Päällikkö toi ammattimaisen otteen energia-alalla toimivan Finess Energy Oy:n strategiseen markkinointiin ja markkinointiviestintään sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Viuleva Asiakastarina E P Mig Ja Kone

Viuleva selkeytti konepaja-alan kone- ja työkalutoimittajan markkinoinnin

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva Päällikkö auttoi kirkastamaan markkinointistrategian ja laati konkreettisen viestintäsuunnitelman, jota oli helppoa ryhtyä toteuttamaan.

Viuleva Strategia

Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa?

Markkinointi on liikkeenjohdon työkalu kilpailuedun luomiseen. Teoriassa se on strategisia liiketoiminnan linjauksia, käytännössä käskyjä edetä tai perääntyä. Operatiivisella tasolla siihen liittyvät mm. markkinatuntemus ja piilevät tarpeet sekä taktiikat vastata niihin kilpailukykyisesti.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin me otamme yhteyttä: