Viestinnän toteutus

VIESTINNÄN TOTEUTUS

Viestinnän toteutus on määrätietoista ja hallittua monikanavaisen markkinointiviestinnän toimeenpanoa. Tavoitteena on, että viestintä tuottaa haluttuja tuloksia ja markkinointi-investoinnit ovat kannattavia. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan datan avulla ja suunnitelmaa muokataan tarpeen mukaan. Viestinnän toteutus on markkinoinnin kokonaisvaltaisen kehittämisen palvelumme kolmas, jatkuva vaihe. Sitä edeltävät markkinointistrategia ja viestinnän suunnittelu.

Viestinnän tehtävänä on vaikuttaa, ja siltä pitää vaatia tuloksia! Mittaamisessa on kuitenkin otettava huomioon vaikuttavuuden aikajänne.

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva Päällikkö auttoi kirkastamaan markkinointistrategian sekä viestintäsuunnitelman ja ryhtyi myös toteuttamaan viestintää.
E P Mig Ja Kone Oy
Juha Makkonen
Toimitusjohtaja, E-P Mig ja Kone Oy

Palvelu

Lähtötilanne

Yrityksellä on selvät kasvutavoitteet ja markkinointiviestintäsuunnitelma eri markkinoille sekä tuote- ja asiakassegmenteille.

Tavoite

Yrityksen tavoitteena on saada kohderyhmät toimimaan yrityksen tavoitteiden edellyttämällä tavalla vaikuttamalla niihin monikanavaisen markkinointiviestinnän, kuten mainonnan, myynninedistämisen, tiedottamisen ja suhdetoiminnan keinoin.

Tulokset

  • Markkinointi ja viestintä muuttuvat ammattimaiseksi, suunnitelmalliseksi ja tavoiteohjatuksi toiminnaksi.
  • Brändi vahvistuu ja tunnettuus, myynti sekä myyntipotentiaali kasvavat.
  • Yrityksen kannattavuus ja vetovoima kasvavat brändin arvon kasvaessa.
  • Kasvua ja muita mittareita seurataan ja viestintää mukautetaan tarvittaessa.
  • Investoinnit markkinointiin tuottavat tulosta: kampanjat lyhyellä aikavälillä ja brändinrakentaminen pitkällä aikavälillä.
  • Strategia ja vuositavoitteet toteutuvat.

Työskentely ja kesto

Viulevan Päällikön johdolla etenevä markkinointiviestinnän toteutus on jatkuvaa palvelua, jonka laajuus riippuu yrityksen tavoitteista ja resursseista. 

Viestinnän toteutuksessa Viuleva vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan markkinointiviestinnän edistymisestä. Viulevan Päällikön vastuulla ovat: 

  • viestinnän käynnistäminen ja toteuttaminen suunnitelman mukaan
  • viestinnän toteuttaminen Viulevan omin resurssein
  • tarvittavien lisäpalveluiden hankkiminen asiakkaan edun mukaisesti kilpailukykyisin ehdoin (katso myös Viuleva verkosto)
  • toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen sovittuja työkaluja ja mittareita käyttäen

Lisää aiheesta

041120 Viuleva Printti 37

Viuleva Päällikkö teki energia-alan yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä ammattimaista

Viuleva Päällikkö toi ammattimaisen otteen energia-alalla toimivan Finess Energy Oy:n strategiseen markkinointiin ja markkinointiviestintään sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Viuleva Asiakastarina E P Mig Ja Kone

Viuleva selkeytti konepaja-alan kone- ja työkalutoimittajan markkinoinnin

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva Päällikkö auttoi kirkastamaan markkinointistrategian ja laati konkreettisen viestintäsuunnitelman, jota oli helppoa ryhtyä toteuttamaan.

Viuleva Strategia

Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa?

Markkinointi on liikkeenjohdon työkalu kilpailuedun luomiseen. Teoriassa se on strategisia liiketoiminnan linjauksia, käytännössä käskyjä edetä tai perääntyä. Operatiivisella tasolla siihen liittyvät mm. markkinatuntemus ja piilevät tarpeet sekä taktiikat vastata niihin kilpailukykyisesti.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: