Viuleva Päällikkö johtaa pk-yrityksen markkinointia ja viestintää ammattimaisesti

VIULEVA PÄÄLLIKKÖ

Viuleva Päällikkö on pk-yrityksen markkinointia ja viestintää johtava asiantuntija, joka tuo markkinointiin strategisen ulottuvuuden ja muuttaa viestinnän tavoitteista ohjatuksi, ammattimaiseksi toiminnaksi. Viuleva Päällikkö kehittää, suunnittelee, budjetoi, resursoi ja seuraa tuloksia.

Jatkuvaan kumppanuuteen perustuva Viuleva Päällikkö -palvelu on yrityksen keino saada markkinointi ja viestintä ammattimaiselle tasolle tuottamaan lisäarvoa joustavasti ja vähäriskisesti. Palvelu on tarkoitettu pitkäaikaiseen tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Viuleva Päällikkö selkeyttää markkinoinnin ja tekee siitä strategista ja suunnitelmallista. Palvelu lisää markkinointiviestinnän laatua ja määrää sekä tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Asiakastarinamme kertovat erilaisista Viuleva Päällikkö -palvelun kokonaisuuksista, hyödyistä asiakasyrityksille ja asiakaspalautteista. 

Viuleva Päällikkö -palvelupaketeissa asiakkaamme saa käyttöönsä koko asiantuntemuksemmeosaajaverkostomme ja kunnianhimoisen tapamme toimia viulevan kiilto silmissä.

Mitä jos keskittyisitte ydintoimintoihinne ja antaisitte meidän hoitaa puolestanne markkinoinnin ja viestinnän?

Viuleva Päällikkö -palvelun osa-alueita ovat esimerkiksi:

Viuleva Päällikkö Riikka Autio perehtyy asiaan kuin asiaan syvällisesti. Hänellä on vahva strateginen ajattelu, josta hän ammentaa osaamistaan viestinnän ja markkinoinnin tuotoksiin. Asiantuntijana hän sitoutuu toimeksiantoon vahvasti ja tuottaa laadukkaat tuotokset sovitussa aikataulussa. Hänen kanssaan on helppoa tehdä yhteistyötä, sillä hän valmistautuu aina hyvin yhteisiin palavereihin.
Tuuli Prinkkilä Fintos Oy
Tuuli Prinkkilä
Toimitusjohtaja, Fintos Oy

Viuleva Päällikkö -palvelu lyhyesti

Lähtötilanne

 • Markkinointia pidetään virheellisesti mainonnan synonyymina.
 • Markkinoinnin suunnittelussa jätetään huomiotta pitkän aikavälin tavoitteet.
 • Markkinointiviestintää ei tehdä suunnitelmallisesti eikä tavoitteellisesti.
 • Sisäisen markkinoinnin, arvojen ja kulttuurin potentiaalia ei hyödynnetä.
 • Strategisen markkinoinnin ja korkealaatuisen viestinnän potentiaalia ei hyödynnetä.

Tavoitteet

 • saada yritysjohto ymmärtämään markkinoinnin tärkeys pitkän aikavälin kasvun tekijänä
 • asettaa markkinoinnille ja viestinnälle sopivan kunnianhimoiset tavoitteet
 • suunnitella tavoitteiden ja resurssien kannalta tehokkaita toimenpiteitä
 • tuottaa korkeatasoista monikanavaista markkinointiviestintää
 • saada aikaan haluttuja vaikutuksia ja tuloksia valituissa sisäisissä ja ulkoisissa kohderyhmissä 
 • raportoida kehitystä ja johtaa toimintaa oikeaan suuntaan

Tulokset

 • Brändi vahvistuu ja näkyvyys sekä tunnettuus lisääntyvät kasvattaen myyntiä.
 • Kulttuurin ja arvojen vahvistuminen parantavat työntekijäkokemusta ja työnantajamielikuvaa lisäten yrityksen veto- ja pitovoimaa.

Työskentely ja kesto

 • Viuleva Päällikkö toimii asiakasyrityksen ulkoistettuna markkinoinnin resurssina.
 • Viulevalla Päälliköllä on käytössään laaja markkinoinnin työkalupakki ja asiantuntijaverkosto.
 • Palvelu perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja vuosisopimukseen.
 • Vuosisopimuksen laajuus ja sisältö räätälöidään asiakasyrityksen tarpeisiin sopivaksi. 
 • Palvelun suositeltu laajuus on 4 pv/kk, mutta saatavilla on myös pienempiä ja isompia kokonaisuuksia.

| VIULEVA BLOGI |

Viuleva Päällikkö muuttaa markkinointiviestinnän tulostyökaluksi

Viuleva Päällikkö -referenssit

Fintos valitsi markkinointiin avuksi Viuleva Päällikkö -palvelun.

Fintos Oy

Teollisuuden hydrauliikka- ja pneumatiikkakumppani Fintos Oy:lle tehtiin markkinointistrategia, ja sen pohjalta Viuleva Päällikkö kehittää käytännön markkinointia. Ammattimainen markkinointi nostaa myös yrityksen brändiä "nextille levelille".

Romupiha Teräshaka 1

Romuliike Teräshaka Oy

Romumetallin ostoon ja kierrätykseen erikoistuneelle Romuliike Teräshaalle laadittiin Viulevan johdolla markkinointistrategia. Sen jälkeen Viuleva Päällikkö -palvelua käyttäen on kehitetty viestintää monipuolisemmaksi ja systemaattisemmaksi.

Finess Energy 041120 Netti (39)

Finess Energy Oy

Viuleva Päällikkö toi ammattimaisen otteen ja järjestelmällisyyden energiankäytön tehostamiseen erikoistuneen Finess Energyn strategiseen markkinointiin ja viestintään. Asiakas sai palvelun avulla paljon korkealaatuisia sisältöjä ja uudet kotisivut.

Viuleva Asiakastarina E P Mig Ja Kone

E-P Mig ja Kone Oy

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva Päällikkö auttoi kirkastamaan markkinointistrategian ja laati viestintäsuunnitelman, jota oli helppoa ryhtyä toteuttamaan. Ilman Viulevaa Päällikköä oli vaarana, että markkinoinnista olisi tullut sekamelskaa.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: