Coresbond Oy

Asiakastarina Coresbond Oy #KEHPA:

Tuotteistaminen tehostaa teknisen viestinnän palveluiden markkinointia, myyntiä ja tuotantoa

Coresbond parantaa teknologiayritysten kilpailukykyä toimintaa tehostamalla. Nuoressa yrityksessä halutaan luoda kasvulle vahva pohja hiomalla myös omat palvelut huippukuntoon. Teknisen viestinnän palveluiden kehittämishanke toteutettiin ELY-keskuksen KEHPA-konsultointina Viulevan kanssa.

Coresbond Oy on tammikuussa 2021 toimintansa aloittanut tamperelainen yritys, jonka tavoitteena on olla Suomen paras projektitoimisto. Kasvuvauhti kertoo oikeista ratkaisuista ja lupaa hyvää: ensimmäisen tilikauden liikevaihto ylitti tavoitteen 60 prosentilla ja keväällä 2022 palvelumyynti ylitti miljoonan euron rajan. Liikevaihdosta yli 80 prosenttia syntyy palveluista teknologiayrityksille.

Coresbondin yrittäjäkaksikko  Kimmo Nurminen ja Mikko Helminen tuntevat kokemuksesta teknologiayritysten tehokkuuden kipukohdat ja kehitystarpeet. Niihin yritys pureutuu erilaisin ratkaisuin, jotka liittyvät muun muassa suunnitteluun, projektinhallintaan, kone- ja tuoteturvallisuuteen, laatujärjestelmiin sekä tekniseen viestintään. Yrityksen vahvuudet ovat asiantuntemus, verkostot ja aito asiakaskeskeisyys.

Teknisen viestinnän palvelukehitys pilottiprojektina

Toiminnan tehostamiseen erikoistuneessa yrityksessä on selvää, että myös omat palvelut ja prosessit hiotaan tehokkaiksi. Tekninen viestintä on Coresbondin ydinosaamista, potentiaalinen kasvutuote ja strateginen painopistealue, ja siksi yritysjohto valitsi sen kehitystyön pilottikohteeksi.

Kehitysprojektin toteutuksessa hyödynnettiin Yritysten kehittämispalveluita (KEHPA), joita ELY-keskus tarjosi pk-yritysten kasvun tueksi vuoden 2023 loppuun. KEHPA-asiantuntijaksi valikoitui Viulevan Riikka Autio, jonka tapa toimia oli tullut tutuksi aiemmasta artikkeliprojektista ja sopi hyvin pirtaan.

– Riikan toimintatapa oli joustava, mutta määrätietoinen, mikä sopi tähän hankkeeseen. Käytimme alussa hieman aikaa samalle sivulle pääsemiseen ja tavoitteiden sopimiseen. Tuotokset auttavat Coresbondia viemään asioita eteenpäin, Kimmo Nurminen sanoo.

Kaipaatko markkinoinnin asiantuntijan apua liiketoiminnan haasteen ratkaisemiseen tai tavoitteen saavuttamiseen? Me autamme!

Monistettava tuotteistuskonsepti toimii myös jatkossa

Konsultoinnin tavoitteena oli paketoida teknisen viestinnän palvelukokonaisuus tehokkaammin markkinoitavaan, myytävään ja tuotettavaan muotoon. Työhön sisältyi muun muassa asiakkaiden tarpeiden tunnistamista, ratkaisujen ominaisuuksien ja menestystekijöiden määrittelyä sekä viestinnällistä muotoilua.

– Painopisteenä oli korostaa asiakkaan näkökulmaa ja kiteyttää Coresbondin laaja ymmärrys loppuasiakkaalle helposti omaksuttavaan muotoon. Konsultoinnin tuotokset auttavat kehittämään asiakkaiden tarpeisiin sopivia markkinointisisältöjä ja -kampanjoita sekä valmistautumaan kohtaamisiin eri rajapinnoissa ja myyntineuvotteluissa, Viulevan Riikka Autio sanoo.

Kehitysprojekti edisti teknisen viestinnän palvelukoiden tuotteistusta, ja tuotteistusprosessista syntyi monistettava konsepti avuksi uusien palveluiden tuotteistamiseen.

– Viulevan kanssa toteutetun projektin tuotokset ovat helposti hyödynnettävissä: olemme jo käyttäneet niitä muun muassa viestinnässä, ja asiakkaamme ovat kokeneet, että palveluidemme sisällöt ja hyödyt avautuvat nyt selkeästi, Coresbondin hallituksen puheenjohtaja Kimmo Nurminen sanoo.

Coresbond Logo

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet olivat Coresbondin osalta aluksi hieman epärealistiset, joten käytimme alussa hieman aikaa samalle sivulle pääsemiseen ja tavoitteiden sopimiseen. Tuotokset auttavat Coresbondia viemään asioita eteenpäin.

Aikataulun ja sisällön toteutuminen

Pysyimme aikataulussa, vaikka sitä jouduttiin matkan varrella muuttamaan omien kiireidemme takia.

Asiantuntijuus

Tuotteistamisen runko ja perusteet olivat Riikalla hyvin hallussa.

Osaaminen ja sitoutuminen ovat hyvällä tasolla.

Palvelukehityksen asiakashyödyt

  • Yhtenä hankkeen tarkoituksena oli ”jumpata” yksi palvelutuotteistus läpi ja ammentaa siitä oppeja muihin palveluihin.
  • Pilottiprojekti auttaa Coresbondia seuraavissa kehityksen vaiheissa.
  • Palveluiden sisällöt ja hyödyt tulevat selkeästi esiin viestinnässä, mikä on tehnyt palveluiden myymisestä ja ostamisesta helpompaa.

Palvelukehityksen toteutustapa

  • Yhteensä neljä konsultointipäivää
  • Yksi lähipäivä asiakkaan luona Tampereella, loput Teamsin kautta
  • Yritysasiakkaan ”kotitehtävät”
  • Asiantuntijan itsenäinen työskentely

Haluaisitko lisätietoja palvelusta?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: