Leanel Oy

Asiakastarina #KEHPA:

Leanel Oy sai kansainvälisen markkinoinnin strategian KEHPA-palveluna

”Riikka Autio omaksui erittäin nopeasti yrityksemme tuotteet ja tarpeemme kohdemarkkinalla. Hänen vahva kansainvälisyyden osaamisensa oli erittäin tärkeä osa onnistumista. Annamme suorituksesta 10.”

Rakentamiseen erikoistunut Leanel Oy hakee kasvua uuden teknologisen innovaationsa, kevytteräsorsirakenteen, ja sen automatisoidun teollisen valmistusprosessin myynnin kautta. Potentiaalisia markkinoita on useita, ja niistä pilotointiin valittiin Venäjä. Leanel sai asiantuntevaa ohjausta maakohtaiseen markkinointistrategiaan Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijalta Viulevan Riikka Autiolta, jolla on soveltuva toimiala- ja markkinaosaaminen.

Leanel Oy vuonna 2017 perustettu, Viitasaarella toimiva kasvuhaluinen yritys, joka on erikoistunut asuin- ja muiden rakennusten rakentamiseen. Yrityksen johtohenkilöillä Jorma ja Jarmo Kinnusella on vahva asiantuntemus sekä vuosikymmenten kokemus rakentamisen liiketoiminnasta, tutkimuksesta, teknologioista ja materiaaleista. Heidän uusin innovaationsa kevytorsirakenne ja siihen liittyvä tuotantoteknologia ovat optimaalisia lähes nollaenergiankulutuksen nZEB-rakentamiseen, jolla on vahva tulevaisuuden kasvupotentiaali.

Leanel on hakenut innovaatiolleen patenttia useisiin maihin. Niistä pilottimarkkinaksi valikoitui Venäjä, joka on potentiaalinen lähimarkkina ja rakennuskulttuuriltaan entuudestaan tuttu.

Markkinoinnin kehittämiseen Leanel valitsi avuksi Yritysten kehittämispalvelut, joita ELY-keskus tarjosi vuoden 2023 loppuun asti pk-yrityksille kasvun edistämiseen. Markkinoinnin konsultoinnin toteuttajaksi löytyi ELY-keskuksen asiantuntijahaun kautta Viulevan Riikka Autio, jolla on haluttu strateginen ja toimialaosaaminen sekä vahva venäjänkielisten alueiden kaupan tuntemus ja kielitaito.

Annamme suorituksesta 10 (NPS).

Olet antanut konsultti-nimikkeelle positiivisen kaiun. 

Leanel Jarmo Kinnunen 768x768
Jarmo Kinnunen
Toimitusjohtaja, Leanel Oy
Leanel Oy Logo

Toimintatavat

Rationaalinen ja reippaasti eteenpäin vievä tapa toimia. Teams-palaverit olivat hyviä ja jo etukäteen valmisteltuja.

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet olivat selkeät alusta lähtien ja lopputulos oli erittäin hyvä. Emme olleet ehkä helpoin case.

Aikataulun ja sisällön toteutuminen

Aikataulu oli suhteellisen tiukka, ja työ ei olisi onnistunut ilman Riikan kokemuspohjaa.

Asiantuntijuus

Riikka Aution työskentelyssä näkyi hänen monipuolinen taustansa ja sen luoma varmuus. Riikka omaksui erittäin nopeasti yrityksemme tuotteet ja tarpeemme kohdemarkkinalla. Vahva markkinaosaaminen oli erittäin tärkeä osa onnistumista.

Tavoitteena markkinapotentiaalin ja markkinointistrategian määritys

KEHPA-konsultointi toteutettiin innovaation markkinapotentiaalin tunnistamiseksi ja markkinointistrategian määrittämiseksi. Konsultoinnin aikana luotu kokonaisvaltainen markkinointistrategia käsittää kohdemarkkinaa koskevan toimintaympäristön ja yrityksen suorituskyvyn arvioinnin sekä markkinoinnin eri osa-alueita koskevat strategiset linjaukset ja strategiakauden strategiset tavoitteet.

Konsultoinnin tuloksena Leanel Oy sai ymmärryksen strategisesta markkinoinnista, jonka avulla se voi rakentaa uudelle innovaatiolle kilpailukykyä ja kasvua kohdemarkkinalla. Luotu markkinointistrategian malli on sovellettavissa jatkossa myös muille potentiaalisille markkinoille. 

Markkinointistrategia ohjaa Leanelin hallitusta ja operatiivista johtoa kehittämään toimintaa tavoitteellisesti ja systemaattisesti. Päämääränä on saavuttaa pitkän aikavälin visio, joka myös määritettiin konsultoinnin aikana.

Strategiatyön hyödyt Leanel Oy:lle

  • ymmärrys toimintaympäristöstä, toimialasta, omasta suorituskyvystä ja potentiaalista Venäjällä
  • kokonaiskäsitys markkinoinnin osa-alueista, mm. taloudesta, asiakkaista, palveluista, prosesseista, organisaatiosta ja johtamisesta
  • käsitys lähivuosien strategisista tavoitteista
  • suuntaviivat operatiivisen toiminnan kehittämiseen
  • käsitys seuraavista kehityskohteista

Toteutustapa

  • Yhteensä neljä konsultointipäivää
  • Teams-tapaamiset
  • Yritysasiakkaan ”kotitehtävät”
  • Asiantuntijan itsenäinen työskentely
  • Kolmansien osapuolten apu tiedonhankinnassa

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: