Romuliike Teräshaka Oy

Asiakastarina Romuliike Teräshaka Oy #KEHPA:

Rekrytointimarkkinointi tuottaa tulosta välittömästi

Romuliike Terähaka silottaa romun kuoppaista matkaa työmaalta teollisuuden raaka-aineiksi. Kiertotalouteen erikoistuneessa perheyhtiössä tahtotilana ovat jatkuva parantaminen ja hallittu kasvu. ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluita hyödyntäen Viulevan asiantuntijan avulla suunniteltiin Vaasan-yksikölle markkinointistrategia ja viestintäsuunnitelma, jotka siirrettiin välittömästi toteutukseen. Tuloksia nähdään heti konsultoinnin päätyttyä.

Romuliike Teräshaka on vuonna 2010 perustettu perheyritys, joka auttaa yrityksiä, julkisyhteisöjä ja yksityistalouksia pääsemään helposti eroon romusta tarjoamalla palveluita metalliromun ostoon, lajitteluun ja myyntiin sekä kiinteistöjen purkuun. Yhtiöllä on toimipaikat Parkanossa, Kuopiossa ja Vaasassa. 

Yrityksen perustajat ja omistajat Jouni ja Perttu Lempinen saivat tuntuman romun kiertokulkuun ja kaupankäyntiin jo lapsuudessaan, eikä polte ei ole hiipunut vuosikymmenten aikana, päinvastoin.

Alati muuttuva toimintaympäristö on romukaupan suola ja kirous. Niin varmasti kuin romuala on tätä päivää ja tulevaisuutta, se myös muuttuu. Yritykset, kunnat ja kotitaloudet tarvitsevat tulevaisuudessakin purku- ja kierrätyspalveluita, mutta vastuullisuusvaatimukset ja teknologioiden kehitys pitävät alan liikkeessä. Uudistumispaineiden edessä Teräshaassa ei luovuteta, vaan tietä raivataan tekemällä investointeja tulevaisuuden palvelukykyyn ja kannattavuuteen.

Kasvusuunnitelman laatimisessa yritysjohto halusi hyödyntää Yritysten kehittämispalveluita, joita ELY-keskus tarjosi pk-yritysten kasvun tueksi vuoden 2023 loppuun asti. Palvelu oli laadukas ja järkevän hintainen.

Uudistumispaineiden edessä Teräshaassa ei luovuteta, vaan tietä raivataan tekemällä investointeja tulevaisuuden palvelukykyyn ja kannattavuuteen.

Konsultoinnin aikana Viulevan asiantuntijan Riikka Aution johdolla luotiin kokonaisvaltainen ymmärrys romuliiketoiminnan markkinoista ja Vaasan seudun toimintaympäristöstä, tunnistettiin organisaation sisäiset ja ulkoiset vahvuudet sekä markkinoinnin eri osa-alueiden kehittämistarpeet. Lisäksi laadittiin markkinointiviestinnän suunnitelma tunnettuuden, työnantajabrändin ja työntekijäkokemuksen vahvistamiseksi.

Konsultoinnin jälkeen Romuliike Teräshaka siirtyi suoraan suunnitelmien toteutusvaiheeseen: kotisivuille luotiin lisää sisältöjä ja aluepäällikön rekrytointi Vaasan toimipisteeseen käynnistettiin. 

Romuliike Teräshaan johto hyödynsi laadittua markkinointistrategiaa myös rahoitusneuvotteluissa. Strategiaa koskeva palaute rahoituslaitoksenkin puolelta oli myönteistä, ja neuvottelut sujuivat onnistuneesti.

Cropped Terashaka Logo

Arvosana 10 (NPS).

Jouni Lempinen
Toimitusjohtaja, Romuliike Teräshaka Oy

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet asetettiin selkeästi ja rekrytoinnin sekä viestinnän kehittämisen osalta niihin päästiin 100 %.

Aikataulun ja sisällön toteutuminen

Ripeä tahti. Meidät pidettiin hyvin ajan tasalla tapahtumista.

Asiantuntijuus

Riikka Autio oli hyvin sitoutunut ja ammattitaitoinen ja hän perehtyi yrityksen taustoihin huolella.

KEHPA-palvelun tuotosten hyödynnettävyys

Suunnitelmat auttavat kotisivujemme kehittämisessä ja rekrytointiviestinnässä. Olemme onnistuneet niiden avulla ja saaneet paljon hyvää palautetta!

Palvelun hyödyt asiakkaalle

  • Kokonaisvaltainen markkinointistrategia toimii pohjana toiminnan uudistamiselle Vaasan seudulla ja koko yhtiössä ohjaten mm. talouden, palveluiden, asiakkuuksien, toimintatapojen, johtamisen, riskienhallinnan, organisaation ja osaamisen sekä markkinointiviestinnän kehittämistä.
  • Määritetyt visio, kilpailuedut ja strategiset tavoitteet auttavat yritysjohtoa ja koko organisaatiota tulevaisuuden rakentamisessa.
  • Yhtiön arvot tunnistettiin ja otettiin viestinnän sekä kehittämisen avuksi.
  • Suunnitelma kasvua tukevasta markkinointiviestinnästä on helposti toteutettavissa.
  • Yritys pääsi aloittamaan välittömästi yrityksen brändin ja työnantajamielikuvan rakentamisen, mm. kotisivuja päivittämisen, suunnitelman mukaisesti.
  • Yritys pääsi aloittamaan heti aluepäällikön rekrytoinnin.
  • Yritysjohto hyödynsi strategiamateriaalia rahoitusneuvotteluissa ja pääsi tavoitteeseensa.

Haluaisitko lisätietoja?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: