Viuleva Päällikkö Riikka Autio

VIULEVA PÄÄLLIKKÖ RIIKKA AUTIO

#ViulevaPäällikkö

Viuleva Riikka Autio 3

Olen Viulevan perustaja ja Viuleva Päällikkö Riikka Autio — lähes 25 työvuodessa kypsäksi keitetty markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisen kaupan asiantuntija. 

Vahvuuksiani ovat humanistinen koulutus ja ura insinöörialoilla sekä laaja-alainen pk-yritysten liiketoiminnan ymmärrys. Niistä muodostuu yhtälö, jonka tuloksena ratkaisen yritysten markkinoinnin haasteita niin kovien tulosten kuin inhimillisten ulottuvuuksien näkökulmasta.

Osaaminen ja kokemus

Työkokemukseni ulottuu sekä kotimaan että kansainväliseen markkinointiin painottuen teknisille aloille. Mukavuusaluettani ovat tekninen tuotevalikoima, teollinen toimintaympäristö ja myynnillinen b2b-näkökulma. Kansainvälisen markkinoinnin kokemukseni painottuu EU-maihin, ja erikoisuutenani on laaja kokemus Venäjän-viennistä. Puhun sujuvasti venäjää.

Vahvuutenani on myös pk-sektorin yritysten prosessien ja liiketoiminnan tuntemus. Ymmärrän laaja-alaisesti liiketoiminnan osa-alueiden välisiä suhteita ja markkinoinnin roolin kokonaisuudessa: markkinointi liittyy läheisesti markkinatuntemukseen, TKI-hankkeisiin, tuotesuunnitteluun, hankintaan, tuotantoon, kokoonpanoon, laatuun, ympäristöön, logistiikkaan, myyntiin, henkilöstöjohtamiseen, kumppanuuksiin, yhteiskuntasuhteisiin ja oikeastaan kaikkeen yrityksessä tapahtuvaan. 

Osaamiseni perustana ovat markkinoinnin, viestinnän ja venäjän kielen kääntämisen opinnot Tampereen yliopistossa (FM 2001) sekä 20 vuoden työskentely päällikkö- ja assistenttitehtävissä yritysten markkinoinnin, viestinnän ja Venäjän-viennin osastoilla.

Vuodesta 2018 olen toiminut Viulevan markkinointitoimiston yrittäjänä.

Substanssi: markkinointi ja viestintä kannattavan kasvun tekijöinä

Käsitykseni markkinoinnista on strateginen: markkinointi on työkalupakki, jonka avulla yritys luo kannattavaa kasvua tuottavaa ylivoimaa. Menestyksen perustan muodostaa yrityksen sisäinen vahvuus: toimintaa ohjaavat ydinarvot, olemassaolon tarkoitus ja kaikkien yhteinen päämäärä.

Ylivoimaa rakennetaan vahvan perustan päälle käyttäen markkinoinnin koko laajaa työkalupakkia: lisäarvoa luodaan kehittämällä tuotteita ja palveluita, hinnoittelumekanismeja, saatavuusmalleja, markkinointiviestintää, ihmisten kyvykkyyttä, organisaatiota, kumppanuuksia sekä prosesseja ja järjestelmiä.

Määrätietoisen markkinoinnin tuloksena rakentuu brändi, jonka arvon kasvattaminen on markkinoinnin jokapäiväinen tehtävä. Brändi on tiiviisti sidoksissa yrityksen ja ihmisen sisimpään eli arvoihin. Muodostamme mielikuvia brändeistä ydinarvojemme pohjalta.

Lisämausteet

Rakastan oivaltavaa kielenkäyttöä: nautin verbaalitaitureiden tuotoksista ja tartun sanan säilään mielelläni myös itse. Perustan kielelliset valinnat vankkaan ammattitaitoon ja tarkkaan harkintaan. Kieli on voimakas vaikuttamisen ja muutosten johtamisen väline — hyvässä ja pahassa. Aihetta avaa VaasaInsideriin kirjoittamani näkökulma: Muutosviestintä edellyttää erityistä rohkeutta ja taitoa.

Piinkovan ammattitaidon rinnalla minulla on vahva tahtotila luoda Suomeen paremmin voivia yrityksiä ja työyhteisöjä — ihmisiä. Tämän päivän upeimpien menestystarinoiden alkulähteinä ovat ylivertainen yrityskulttuuri sekä ihmisten ja viestinnän rikkumaton liitto, joista organisaatio saa supervoimat.

Olen välitön, tinkimätön ja määrätietoinen toimija, jolle ovat luonteenomaisia rohkeus ja halu saada aikaan vaikutuksia. Intohimoa uuden luomiseen pidetään yhtenä yrittäjän onnistumisen perusedellytyksenä, joten ainakaan tahdosta yrittäjän tarinan onnellinen loppu ei jää kiinni. 

Lisätietoja:

Riikka Autio LinkedIn-profiili

Viuleva Blogi

Viuleva Blogi Ydinarvoihin Perustuva Yrityskulttuuri Synnyttää Supervoimia Ja Tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri synnyttää supervoimia ja -tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri lataa yksilöille supervoimat ja luo ylivertaisen suorituskykyisen organisaation. Arvojohdettu yritys houkuttelee ja sitouttaa yksilöitä, joilla on toistensa ja myös yrityksen kanssa...

Viuleva Arvot Ovat Kivijalka

”Maailmassa on hyvä elää, kun elää ihmisiksi!”- Arvot yksilön ja organisaation kivijalkana

Ukko, joksi mummo puolisoaan kutsui, kulki kaitaa polkua. Hän noudatti elämässään luterilaisia periaatteita: Perheen päänä hän huolehti katraansa hyvinvoinnista tuoden pöytään leivän ja sen päälle voin. Käsistään kätevänä hän...

Viuleva Blogi Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan

Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan markkinoiden mullistuksissa

Yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvatetaan tekemällä ratkaisevat asiat kilpailijoita paremmin. Ylivoima voi perustua markkinoinnin eri työkaluihin, kuten tuotteisiin, hinnoitteluun...