Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri synnyttää supervoimia ja -tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri synnyttää supervoimia ja -tuloksia

Riikka Autio

15.10.2020

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri lataa yksilöille supervoimat ja luo ylivertaisen suorituskykyisen organisaation. Arvojohdettu yritys houkuttelee ja sitouttaa yksilöitä, joilla on toistensa ja myös yrityksen kanssa samat ydinarvot. Ihminen on valmis antamaan kaikkensa tärkeimpien asioiden puolesta, ja se tekee ydinarvoista kiitollisen johtamisen välineen.

Arvot ovat ihmismielen ylin tuomiovallan käyttäjä. Ihminen omaksuu jo varhain, miten kannattaa toimia ollakseen hyvä ihminen. Elämä koettelee opittuja ajatusmalleja ja asettaa yksilön teot tuon tuostakin tuomiolle arvomaailman eteen. Arvoihin pohjautuvat kehut ja tuomiot ohjaavat ajattelun kautta tekojamme.

Hyvät eli arvojen mukaiset teot lisäävät tyytyväisyyden tunnetta, ja nimenomaan myönteisten tunteiden tavoittelu saa pyrkimään arvoja vastaaviin tekoihin. Vastakohtaisesti arvojen vastaiset teot aiheuttavat tyytymättömyyttä; arvoristiriidat saavat meidät tuomitsemaan itsemme tai toiset, mikä aiheuttaa kielteisiä tunteita, kuten syyllisyyttä ja jopa pahoinvointia.

Valtaosa meistä on varmasti kokenut tunnontuskia sohvan nielaistessa ja lenkkareiden odottaessa eteisessä. Monelta on kuitenkin saattanut jäädä tiedostamatta pohjasyy; lepuuttamista seuranneen kireyden aiheuttaja onkin ristiriita ydinarvon, kuten hyvinvoinnista huolehtimisen, kanssa ja pettymys omaan, arvojen vastaiseen suoritukseen.

Viuleva Blogi Ydinarvoihin Perustuva Yrityskulttuuri Synnyttää Supervoimia Ja Tuloksia

Olemme valmiita taistelemaan ydinarvojemme puolesta

Ydinarvoihin liittyvät asenteet ovat kaikkein vahvimpia ja kirvoittavat voimakkaimpia tunteita. Ne ovat teemoja, joiden puolesta olemme valmiita laittamaan itsemme likoon ja taistelemaan vimmatusti, jopa seurauksista piittaamatta. Arvotekojen mittakaavat vaihtelevat: tehdäkseen osansa maapallon hyvinvoinnin eteen yksi siirtyy kiertotalouteen asentamalla lämpöpumpun, kun taas toinen asettuu poikkiteloin G20-maiden huippukokouksessa. Molempia ohjaa sama arvo, mutta voimakkaat myönteiset tunnekokemukset ovat ladanneet toiseen supervoimia ja saavat tavoittelemaan huipputuloksia.

Ydinarvoihin ja voimakkaisiin mielihyvätunteisiin perustuva sitoutuminen näkyy ihmisen suhteessa erilaisiin brändeihin: työnantajiin, tuotteisiin, palveluihin, henkilöihin ja ilmiöihin. Brändit, joiden arvot tuodaan esiin voimakkaasti ja joiden markkinoinnissa hyödynnetään yhdistäviä arvolatauksia, vetävät puoleensa samoinajattelijoita ja kasvattavat kannattajakuntaansa lumipallon lailla. Arvojen kyky sitouttaa tekee niistä ylivoimaisen menestystyökalun ja toisaalta markkinointivälineen, jolla ihmisiä motivoidaan ja – parhaimmillaan tai pahimmillaan – koukutetaan huikeaan hurmostilaan. Hyvässä mielessä juuri koukuttaminen ja koukuttuminen tekevät arvoista brändin ja yrityskulttuurin rakentamisen perustan.

 

Käytännön tekoina näkyvät ydinarvot luovat johtavan yrityskulttuurin

Wörksin Pia af Hällström kiteytti Mitä kuuluu brändi -webinaarissa 26.8.2020 brändin olevan se, mitä jää jäljelle, kun kaikki ”ostettu rakkaus” riisutaan. Toisin sanoen markkinoinnin keinoin pursotettu kuorrutus ei lopulta vaikuta brändin arvoon, vaan se perustuu ihmisten mielikuviin, jotka muodostuvat kaikkien brändiin liittyvien, eri kohderyhmissä, kanavissa, yhteyksissä ja ajankohdissa kohdattujen tekojen pohjalta.

Brändin arvon tavoin yrityksen arvot ovat ”alaston totuus”. Niitä ei voi liimata päälle tai sanella ulkopuolelta. Sen sijaan yrityksen arvot syntyvät ja elävät vippaskonstien ulottumattomissa organisaation ytimessä: ihmisissä. Jokaista ihmistä ohjaa pohjimmiltaan hänen oma arvopohjainen elämänasenteensa, jonka vaikutus ulottuu kaikkiin ihmisen valintoihin ja niiden kautta tekoihin.

Arvot ovat kiitollinen väline menestyvän yrityskulttuurin ja liiketoiminnan luomiseen. Edellytyksenä on, että niitä käsitellään oikein – yksilön johtamisen välineenä.

 

Ydinarvojen mukaan johdettu organisaatio jää koukkuun huippusuorituksiin

Yrityksen todelliset arvot näkyvät sen ihmisten käytännön teoissa. Esimerkiksi ydinarvo avoimuus toteutuu teoriassa, kun se ulotetaan arvojulistuksesta kaikkiin toimintamalleihin ja -ohjeisiin. Todellisuudessa avoimuus toteutuu kuitenkin vasta, kun jokainen organisaation yksilö pitää sitä ensiarvoisena ja toimii avoimesti joka suhteessa.

CEO, sarjayrittäjä ja yrityskulttuurin rakentamiseen hulluna oleva Darius Mirshahzadeh esittelee The Core Value Equation -kirjassaan kattavasti, miten ydinarvojen avulla ohjataan päätöksentekoa ja luodaan ylivoimainen yrityskulttuuri. Kaikki liiketoiminnan eri osa-alueilla tehtävät päätökset tehdään noudattaen ydinarvoja, eli vaihtoehdoista valitaan se, joka on linjassa ydinarvojen kanssa. Päätöksenteon kautta arvot jalkautuvat toimintatavoiksi ja edelleen yksilöiden käytännön teoiksi.

Ydinarvot ovat organisaation kehittämisen pääväline. Tuomalla ne esiin jo rekrytoinneissa löydetään Mirshahzadehin mukaan yksilöt, joiden oma arvopohja on linjassa yrityksen arvojen kanssa ja jotka todennäköisimmin motivoituvat. Vahvasti arvo-ohjatussa organisaatiossa voimakasta yhteenkuuluvuutta kokevat yltävät huippusuorituksiin, koska he todennäköisesti jäävät koukkuun arvotekojen tuottamiin mielihyvän tunteisiin. Ydinarvojen pohjalta on mahdollista kasvattaa jopa organisaatiota ylivoimaisesti sitouttava ”heimolaisuus”, joka saa yksilön ja koko yhteisön sykkimään samaa voimakasta motivaatiota ja suorituskykyä.

 

Tarinat auttavat yrityskulttuurin rakentamisessa

Arvojohdetun yrityskulttuurin rakentamisessa on keskeistä selvittää organisaation ihmisten ydinarvot. Ne muodostavat rajapinnan yrityksen arvoihin ja toisaalta maaperän arvotyölle, joka on ensisijaisesti yksilötason kuulemista ja motivoimista.

Yrityskulttuurin rakentamisen, kuten kaiken muutosjohtamisen, väline on jatkuva ja määrätietoinen viestintä. Tunteisiin vetoavat arvot ja tarinat ovat lyömätön yhdistelmä menestyvän yrityskulttuurin luomisessa. Tarinoiden opetukset rakentuvat arvojen varaan, kuten jo lastensaduista tiedämme: kannattaa olla aina rehellinen ja oikeudenmukainen, niin saa Tuhkimon, Lumikin, Ruususen ja monen muun tapaan elää onnellisena elämänsä loppuun asti. Arvot puhuttelevat ydintä ja iskevät tarinan ”suoraan sydämeen”, mistä se ohjaa ihmisen jokaista valintaa.

 
 

#ydinarvo #yrityskulttuuri #organisaatio #arvotyö #arvotyöskentely #arvoviestintä #johtaminen #arvojohtaminen #lisäarvo #kilpailuetu #menestystekijä

Viuleva auttaa rakentamaan ydinarvojen mukaan johdetun yrityskulttuurin ja tekemään ydinarvoista kilpailutekijän. Vahvistamme organisaation suorituskykyä tunnistamalla yksilöiden ja yrityksen ydinarvot sekä jalkauttamalla ne ihmisten tekoja ohjaavaksi ajatteluksi. Varmistamme ydinarvojen vaikuttavuuden kehittämällä tueksi pitkäjänteistä markkinointiviestintää. Työskentelymuotoja: #arvopaja #brändipaja #wordcloud #konsultointi #ennakkotehtävät #kotitehtävät. Palvelun toteuttaa #viulevapäällikkö

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: