Brändi

BRÄNDIN RAKENTAMINEN

Vahva brändi myy itse itseään. Sen vetovoima perustuu vahvaan tunteeseen ja lisäarvoon, joita brändin vannoutunut kannattaja kokee brändin vaikutuspiirissä. Arvot ovat brändäyksen perusta, koske ne säätelevät yksilön päätöksiä ja tekoja. Brändin rakentaminen on brändin arvon kasvattamista ihmisten arvoihin ja tunteisiin vetoamalla. Me vahvistamme yritysten sisäistä ja ulkoista brändirakkautta suunnittelemalla viulevia brändejä ja tekemällä brändimarkkinointia.

Parasta olivat monipuolisuus ja ymmärrys! Kun kerroin tarpeestamme, ymmärsit kaiken heti ja puit sen sanoiksi niin oikein. Samalla tuli paljon lisäideaa konkreettisen brändikäsikirjan lisäksi. Syväluotaavaa!
Johanna Mattila
Yrittäjä, 1Urban HIIT Studio

Palvelut

Brändäys

Brändinrakentaminen alkaa brändin identiteetin määrittelystä eli brändäyksestä (branding). Se on työvaihe, jossa kaivetaan esiin brändin ainutlaatuisuus ja ylivoima brändimarkkinoinnin pohjaksi. 

Brändäyksen tarkoituksena on kirkastaa brändin identiteetti:

  • brändin arvot
  • brändipersoona
  • brändin visuaalinen ilme
  • brändin äänensävy

Brändikäsikirja

Brändikäsikirja on brändinhallinnan ohjeisto, joka määrittelee brändin identiteetin ja sen ilmenemismuodot. 

Brändikäsikirja auttaa yritystä ja sen yhteistyökumppaneita toteuttamaan brändin markkinointia ja viestintää niin, että brändi näkyy ja kuuluu kaikkialla samanlaisena ja brändin vetovoimaa kasvaa suunnitellusti (katso alempaa myös Brändistrategia).

Brändikäsikirjaan kootaan esim. brändin peruslupaus, arvot, vahvuudet, brändipersoona, visuaalinen ilme (yritystunnukset, typografia, värimaailma, kuvamaailma, graafiset elementit, graafiset mallit) ja äänensävy. 

Brändipaja

Brändipajoissa koko työyhteisö tai sitä kattavasti edustava ryhmä yhdessä tunnistaa brändin vahvuudet ja persoonan sekä sopii periaatteet ja käytännöt, joilla se toteuttaa brändiä arjen toiminnassa. 

Koko henkilöstön osallistaminen lisää sitoutumista sovittuihin pelisääntöihin ja luo yhteishenkeä, joka motivoi yksilöitä ja koko yhteisöä onnistumaan.

Brändipajojen aiheita:

  • Mitä brändi ja arvot ovat ja miten ne vaikuttavat yrityksen menestykseen?
  • Mitkä ovat yksilöiden, asiakkaiden ja brändin arvot meidän yrityksessämme?
  • Miten brändin arvot ja vahvuudet näkyvät toiminnassa tänään?
  • Miten brändin arvot ja vahvuudet tuodaan entistä vahvemmin osaksi organisaation arkea?

Brändistrategia

Brändistrategia on brändimarkkinoinnin ohjeisto ja johtamisen työkalu. Se kertoo, millaiseksi ja miten yritys rakentaa brändiään tulevina vuosina. Strategia on suunnitelma yrityksen tavoista rakentaa brändistä yhä erottuvampi ja vetovoimaisempi.

Brändistrategia antaa yritykselle suunnan ja suunnitelman brändin rakentamiseen markkinoinnin työkaluja käyttäen. Lisäksi se määrittää tavoitteet ja osa-alueet, joita mittaamalla ja seuraamalla yritys ohjaa brändin kehitystä.

Brändistrategia antaa yritykselle valmiudet ryhtyä suunnittelemaan käytännön brändiviestintää brändistrategian toteuttamiseksi.

Brändiviestintä

Brändiviestintä on brändin vetovoiman luomista brändin identiteetin mukaisesti. Työkaluna toimii markkinointiviestintä. 

Brändiviestinnän suunnittelu koskee toimenpiteitä, joita yritys tekee brändin vahvistamiseksi mm. mainonnan, myynninedistämisen, tiedottamisen ja suhdetoiminnan sekä myyntityön alueilla.

Brändiviestintä-palvelun tuloksena yritys saa suunnitelman brändiviestinnästä noin vuoden jaksolle sekä työkalut ja valmiudet ryhtyä toteuttamaan käytännön viestintää brändistrategian toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusi yritys?
Uusi palvelumalli tai liiketoiminta?
Brändin ilme vanhentunut?

Tutustu
Brändäys & logo & kotisivut
-pakettiimme!

Viuleva Blogi

Viuleva Blogi Oivaltava Brandi On Brandayksen Ylin Tavoite1

Joka tasolla oivaltava brändi on brändäyksen ylin tavoite

Vahva brändi on monin tavoin oivaltava. Palasten loksahtaminen kohdalleen vaatii suuria löytöjä joka osa-alueella: Suunnittelussa on erotettava vahvin ydin, jotta saavutetaan strateginen kilpailuetu. Brändin identiteetin on päästävä...

Viuleva Blogi Ydinarvoihin Perustuva Yrityskulttuuri Synnyttää Supervoimia Ja Tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri synnyttää supervoimia ja -tuloksia

Ydinarvoihin perustuva yrityskulttuuri lataa yksilöille supervoimat ja luo ylivertaisen suorituskykyisen organisaation. Arvojohdettu yritys houkuttelee ja sitouttaa yksilöitä, joilla on toistensa ja myös...

Viuleva Blogi Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan

Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan markkinoiden mullistuksissa

Yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvatetaan tekemällä ratkaisevat asiat kilpailijoita paremmin. Ylivoima voi perustua markkinoinnin eri työkaluihin, kuten tuotteisiin, hinnoitteluun...

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: