E-P Mig ja Kone Oy

Asiakastarina:

E-P Mig ja Kone Oy

Viuleva selkeytti konepaja-alan kone- ja työkalutoimittajan markkinoinnin.

Vuonna 1992 perustettu E-P Mig ja Kone on konepajojen ja metallirakentajien luotettava kumppani. Yritys toimittaa maailman johtavien valmistajien koneita, työkaluja ja tarvikkeita Seinäjoelta Etelä-Pohjanmaalle ja muualle Suomeen. 
Toimitusjohtaja Juha Makkonen on toisen polven migiläinen ja vie perheyritystä eteenpäin määrätietoisesti. Keväällä 2019 oli aika uudistaa markkinointi. 
Yrityksen oma osaaminen painottuu tekniseen alaan, ja arjen tekeminen keskittyy konepajojen haasteiden ratkomiseen. Muutos haluttiin kuitenkin toteuttaa hallitusti, joten avuksi otettiin markkinoinnin asiantuntija: Viuleva Päällikkö Riikka Autio. Hänen johdollaan piirrettiin markkinoinnin suuntaviivat ja aloitettiin ripeästi markkinointiviestinnän uudistus.

Tarve

 • Liikevaihdon kasvattaminen suunnitelmallisesti markkinointia ja myyntiä kehittämällä
 • Markkinoinnin sekamelskan selkeyttäminen
 • Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen viestintä

Palvelut

 • Markkinoinnin suunta, viestinnän suunnittelu ja viestinnän jatkuva toteutus Viuleva Päällikkö -palveluna
 • Graafinen suunnittelu
 • Asiakaskyselyt

Tulokset

 • Selkeä käsitys yrityksen markkinasta, vahvuuksista ja strategisista menestystekijöistä
 • Suunnitelma ja työkalut liiketoiminnan kehittämiseen markkinoinnin avulla
 • Suunnitelma ja työkalut vuoden myyntitavoitteiden saavuttamiseen ja pitkäaikaiseen brändin rakentamiseen markkinointiviestinnän avulla
 • Säännöllistä suunnitelmallista monikanavaista viestintää eri kohderyhmille
 • Työkalut markkinoinnin vaikuttavuuden ja kasvutulosten seuraamiseen sekä toimenpiteiden ohjaamiseen tulosten perusteella

Tuotokset

 • Markkinointistrategia ja strategiakartta
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma
 • Segmentoitu myyntibudjetti
 • Konseptoidut lisäpalvelut
 • Uudistetut verkkosivujen sisällöt 
 • Sähköpostimarkkinointi
 • Sosiaalisen median julkaisut
 • Uusi logo ja slogan
 • Esitteet
 • Messuosaston uudistettu design
 • Käyntikortit
 • Suunnitelmia viestinnän jatkokehittämisestä
Strategiatyön ja -kartan tärkein anti oli päämäärän ja reitin selkeytyminen. Päällikön laatima viestintäsuunnitelma konkretisoi markkinoinnin selkeiksi toimenpiteiksi, joita oli helppoa ryhtyä toteuttamaan
P5150457
Juha Makkonen
Toimitusjohtaja, E-P Mig ja kone Oy

Yhden sivun strategiakartta tiivistää strategiatyökirjan ytimen

Yhteistyö Viulevan Päällikön kanssa alkoi huhtikuussa pohjustavasta puhelinkeskustelusta ja lähityöpäivästä. Lähipäiviä pidettiin kuukausittain ja niiden aikana sekä asiakas että Viuleva Päällikkö tekivät lisäksi kotitehtäviä.

Viulevan Päällikön johdolla työstettiin strategiatyökirjaa, johon koottiin markkinointistrategian ainekset. Strategiatyössä käytiin läpi toimintaympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tunnistettiin yrityksen vahvuuksia ja markkinoinnin menestystekijöitä.

Työpajapäiviin osallistumisen lisäksi asiakkaan panoksena oli kommentoida sisältöjä. Kokenut ja asiantunteva päällikkö vei kokonaisuutta eteenpäin itsenäisesti, mutta yhdessä sovitun mukaan.

– Näitä asioita tulee pohdittua paljon myös arjessa. Riikka auttoi kuitenkin näkemään ne strategisina ja puki ajatukset tekstiksi. Oli tärkeää käsitellä asiat kokonaisuudessaan ja muodostaa iso kuva, Juha kiteyttää.

Juhan mukaan strategiatyön ja -kartan tärkein anti oli päämäärän ja reitin selkeytyminen: 

– Yhdessä muodostettiin visio ja määritettiin edellytykset, joiden pitää täyttyä vision toteutumiseksi. Hyödyllistä oli myös yrityksen menestystekijöiden ja niitä koskevien välitavoitteiden kaivaminen esiin.

Tutustu palveluun:

Viestintäsuunnitelma konkretisoi markkinoinnin toteutettaviksi etapeiksi

Viuleva Päällikkö purki myyntitavoitteet segmenttikohtaisiksi markkinointiviestinnän toimenpiteiksi ja laati viestintäsuunnitelman. Kohderyhmät, tavoitteet, budjetit, mittarit ja aikataulut tulivat selvästi näkyville. Suunnitelma konkretisoi markkinoinnin selkeiksi etapeiksi, joita on helppoa ryhtyä toteuttamaan.

Suunnittelun lomassa Viuleva Päällikkö aloitti nopeasti myös tehtävien toteutuksen. Brändiä haluttiin kirkastaa visuaalisesta identiteetistä lähtien. Logo sai dynaamisen ilmeen ja uusi konepajan luotettava kumppani –slogan sinetöi peruslupauksen. 

Toukokuisia Pohjanmaan Teollisuus -messuja silmällä pitäen Viuleva Päällikkö otti nopealla aikataululla käyttöön uutiskirjeen. Myönteisen vastaanoton saanutta kanavaa käytetään aktiivisesti tiedottamiseen.

”Viuleva Päällikkö on haastanut ajattelemaan strategisemmin ja kehitämään asiakkuuksia sekä tuotevalikoimaa ja täydentäviä palveluita”, Juha kertoo. 

 

Myyntityön tehostamiseksi palvelut konseptoitiin. Samalla Viuleva kehitti markkinointimateriaaleja ja suunnitteli sisällöt monikäyttöisiksi: Samoja sisältöjä voidaan hyödyntää eri kanavissa, mikä parantaa invesionnin tuottoa ja säästää aikaa.

Verkkosivut ovat kaiken viestinnän laskeutumisalusta. Siksi on tärkeää, että ne luovat myönteisen kävijäkokemuksen. Tiedon on oltava oikein, ajantasaista, riittävää ja luotettavaa. Sivuston sisältöjä päivittiin yhteistyön edetessä.

Viulevan Päällikön johdolla viestintä kehittyi parissa kuukaudessa harppauksin.

”Ilman Viulevaa Päällikköä ei tällaista olisi tullut tehtyä, vaan markkinoinnista olisi tullut sekamelskaa”, Juha kiteyttää Päällikkö-palvelun antia. 

Tutustu palveluun:
Mig Ja Kone Logo Kipinoilla Png

Uusi logo ja slogan kertovat ydinarvoista

E-P Mig ja Koneen logon perinteinen sininen väri kuvastaa laatua ja luotettavuutta. Ne ovat olleet yrityksen ydinarvot alusta alkaen. 

Logon perusmuotona esiintyvä kipinällinen versio kuvastaa konepajatoimialaa, yrityksen aktiivista roolia asiakkaiden, toimittajien ja sidosryhmien välisessä kehitystyössä sekä halua edistää asiakkaiden liiketoimintaa.

Strategiatyön tuloksena peruslupaus muotoutui tunnuslauseeksi: konepajan luotettava kumppani -slogan kertoo yrityksen halusta palvella ammattikonepajoja, joiden arvontuotantoon ja menestykseen laitteiden ja niiden toimittajien luotettavuudella, toimintavarmuudella ja suorituskyvyllä on ratkaiseva merkitys.

Tutustu palveluun:

E P Mig Ja Kone Oy Konepajan Luotettava Kumppani 1

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin me otamme yhteyttä: