Finess Energy Oy

Asiakastarina:

Finess Energy Oy

”Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden. Ilman Viulevaa olisimme saaneet aikaan paljon vähemmän ja hitaammin.”

Turkulainen Finess Energy edistää teollisuuden ja kiinteistöjen hiilineutraaliutta tehostamalla energiankäyttöä. Ratkaisuja ovat paremman hyötysuhteen koneet, suurempi uusiutuvien lähteiden osuus energiapaletissa ja olemassa olevien energioiden tehokkaampi hyödyntäminen. 

Finessillä on halu ja edellytykset kasvaa dynaamisen energia-alan tahdissa. Yrityksessä tiedostetaan, että se edellyttää toiminnan ja priorisoinnin kehittämistä. 

Yksi kasvun tekijä, joka ei kuulu pienen insinööriyrityksen ydinkompetensseihin, on markkinointi. Sen uudistaminen koettiin tarpeelliseksi ja avuksi löydettiin Viuleva Päällikkö Riikka Autio.

– Lähtötilanne oli se, että emme saaneet markkinoinnissa kovin paljon aikaiseksi. Halusimme apuun jonkun, joka saa aikaiseksi. Haimme sekä ryhtiä että sisältöä, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola kertoo.

Keskittyminen ydinosaamiseen on erityisen tärkeää pk-yrityksissä. Ulkoistamalla palveluita varmistetaan, että resurssit tuottavat parhaan tuloksen.

– Meillä on hyvä draivi, ja haluan säilyttää sen. Ei kannata käyttää oman tiimimme aikaa sellaiseen, joka ei ole meidän vahvuutemme, Paavola toteaa.

Yhteistyö kattaa strategisen markkinoinnin sekä markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Paavolan mukaan palvelun suurin hyöty ovat suunnitelmallisuus ja jatkuvuus:

– Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden. Ilman Viulevaa olisimme saaneet aikaan paljon vähemmän ja hitaammin, Paavola sanoo.

Lähtötilanne oli se, että emme saaneet markkinoinnissa kovin paljon aikaiseksi. Halusimme apuun jonkun, joka saa aikaiseksi. Haimme sekä ryhtiä että sisältöä. Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden.
Juha-Pekka Paavola
Toimitusjohtaja, Finess Energy Oy
Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Tavoitteet

 • Suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta, ryhtiä ja sisältöä markkinointiin ja viestintään
 • Lisäresurssi, jotta oma tiimi voi keskittyä ydinosaamiseen 
 

Tulokset

 • Markkinoinnista strategisen kehittämisen väline
 • Ammattimainen ote markkinointiin ja markkinointiviestintään
 • Suunnitelmallinen brändinrakentaminen
 • Säännöllinen monikanavainen viestintä
 • Suunnitelmallinen eteneminen
 • Viestinnän aktiivinen kehittäminen
 • Oman tiimin mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseen
 • Jatkuva kasvu ja kehitys
 

Tuotoksia

 • Markkinointistrategia ja markkinointiviestinnän suunnitelma
 • Uudet verkkosivut sisältöineen
 • Yrityksen tarina ja arvot
 • Artikkeleita, uutisia, asiakastarinoita
 • Sähköpostiviestintää, LinkedIn-julkaisuja
 • Juhlavuoden ilme ja logo

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: