Finess Energy Oy

Asiakastarina:

Finess Energy Oy

”Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden. Ilman Viulevaa olisimme saaneet aikaan paljon vähemmän ja hitaammin.”

Turkulainen Finess Energy edistää teollisuuden ja kiinteistöjen hiilineutraaliutta tehostamalla energiankäyttöä. Ratkaisuja ovat paremman hyötysuhteen koneet, suurempi uusiutuvien lähteiden osuus energiapaletissa ja olemassa olevien energioiden tehokkaampi hyödyntäminen. 

Finessillä on halu ja edellytykset kasvaa dynaamisen energia-alan tahdissa. Yrityksessä tiedostetaan, että se edellyttää toiminnan ja priorisoinnin kehittämistä. 

Yksi kasvun tekijä, joka ei kuulu pienen insinööriyrityksen ydinkompetensseihin, on markkinointi. Sen uudistaminen koettiin tarpeelliseksi ja avuksi löydettiin Viuleva Päällikkö Riikka Autio.

– Lähtötilanne oli se, että emme saaneet markkinoinnissa kovin paljon aikaiseksi. Halusimme apuun jonkun, joka saa aikaiseksi. Haimme sekä ryhtiä että sisältöä, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola kertoo.

Keskittyminen ydinosaamiseen on erityisen tärkeää pk-yrityksissä. Ulkoistamalla palveluita varmistetaan, että resurssit tuottavat parhaan tuloksen.

– Meillä on hyvä draivi, ja haluan säilyttää sen. Ei kannata käyttää oman tiimimme aikaa sellaiseen, joka ei ole meidän vahvuutemme, Paavola toteaa.

Yhteistyö kattaa strategisen markkinoinnin sekä markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteutuksen. Paavolan mukaan palvelun suurin hyöty ovat suunnitelmallisuus ja jatkuvuus:

– Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden. Ilman Viulevaa olisimme saaneet aikaan paljon vähemmän ja hitaammin, Paavola sanoo.

Lähtötilanne oli se, että emme saaneet markkinoinnissa kovin paljon aikaiseksi. Halusimme apuun jonkun, joka saa aikaiseksi. Haimme sekä ryhtiä että sisältöä. Viuleva Päällikkö on tuonut markkinointiin ja viestintään ammattimaisen otteen sekä suunnitelmallisuuden.
041120 Viuleva Printti 159
Juha-Pekka Paavola
Toimitusjohtaja, Finess Energy Oy
Finess Energy 041120 Netti (36)

Tavoitteet

 • Suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta, ryhtiä ja sisältöä markkinointiin ja viestintään
 • Lisäresurssi, jotta oma tiimi voi keskittyä ydinosaamiseen 

Tulokset

 • Markkinoinnista strategisen kehittämisen väline
 • Ammattimainen ote markkinointiin ja markkinointiviestintään
 • Suunnitelmallinen brändinrakentaminen
 • Säännöllinen viestintä eri kanavien kautta
 • Suunnitelmallinen eteneminen
 • Viestinnän aktiivinen kehittäminen
 • Oman tiimin mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseen
 • Jatkuva kasvu ja kehitys

Tuotokset

 • Markkinointistrategia
 • Markkinointiviestinnän suunnitelma
 • Jatkuva viestintä
 • Uudet verkkosivut sisältöineen
 • Yrityksen tarina
 • Yrityksen arvot
 • Artikkeleita ja uutisia
 • Asiakastarinoita
 • Sähköpostimarkkinointia
 • LinkedIn-julkaisuja
 • Juhlavuosi-ilme
 • Päivitetty logo
 • Juhlavuosimerkki

Graafisia töitä

Tekstejä

Finessin Antti Mattilalle Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

Finess Energyn Antti Mattila on saanut Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden. Se antaa oikeuden suorittaa Motiva-energiakatselmuksia, joissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kohteen energiankäyttöä, esitetään virallisia laskelmia energiankulutuksesta ja annetaan ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi. Motiva-katselmoinnit noudattavat vakioituja laskenta- ja raportointimalleja ja tuottavat luotettavaa dataa toimenpiteitä varten.

Suora kaasulämmitys ja kondensoivat polttimet tekevät ilmanvaihtokoneesta erittäin tehokkaan, käytettävän ja edullisen

Uusien laitteiden tilantarve sekä rakennettavan infrastruktuurin ja prosessitekniikan toteutus aiheuttavat usein haasteita teollisuuskiinteistön laajennuksen ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Ilmanhallinta on keskeinen teollisuuden laajennus- ja muutoshankkeiden komponentti. Haasteet vähenevät, kun uusi ilmanvaihtokone on täydellinen, lähes autonominen kokonaisuus ja asennusvalmis paketti.

Teollisuuden prosessien ja kiinteistöjen kannattaa hyödyntää tehokkaammin olemassa oleva energia

Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi teollisuuden kiinteistöissä ja prosesseissa pitää vähentää energiankulutusta ja energiahukkaa. Kannattava tapa on tehostaa olemassa olevien energioiden hyödyntämistä. Toiminnoista syntyvien energiavirtojen tehokkaampi käyttö vähentää lisäenergian tarvetta. Lämmönsiirtimien ja lämpöpumppujen käyttöalueiden laajentuminen on edistysaskel lämmöntalteenoton lisäämisessä: edes alhaiset lämpötilat tai vaativat väliaineet eivät ole nykyisin esteenä.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: