Kasvua tukeva verkkosivusto sisältöineen teollisuuden energiatehokkuusratkaisujen toimittajalle

Kasvua tukeva verkkosivusto sisältöineen teollisuuden ja kiinteistöjen energiankäyttöä tehostavalle Finess Energylle on monikäyttöinen ja tehokas monikanavaisen markkinoinnin työkalu.

Viuleva toteutti teollisuuden ja kiinteistöjen energiatehokkuuteen erikoistuneelle Finess Energy Oy:lle 80-sivuisen verkkosivuston sisältöineen. Kokonaispalveluun kuului kaikki: kotisivujen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi Viuleva vastasi tekstintuottamisesta ja graafisesta suunnittelusta. Uudet kotisivut ja sisällöt antavat Finessille erinomaiset valmiudet eri kohderyhmille kohdennettuun monikanavaiseen viestintään ja strategian toteutukseen.

Kotisivuprojekti on jatkumoa Finess Energyn ja Viulevan Päällikön vuonna 2018 alkaneelle yhteistyölle, jonka aikana Finessin strategista markkinointia ja viestintää on kehitetty kokonaisvaltaisesti (tutustu yhteistyöhön). Uusi verkkosivusto tuli tarpeelliseksi, koska vanhat kotisivut eivät enää tukeneet Finessin tavoitteita kasvaa ja uudistaa viestintää.

Yhden luukun periaate

Viuleva vastasi projektinhallinnasta kokonaisuudessaan ja yhteyksistä eri osapuoliin. Finessin asiantuntijoiden kiireiseen työtahtiin sopi erinomaisesti sivustoprojektin läpivienti yhden yhteyshenkilön mallin mukaan.

– Yhden luukun periaate on erinomainen, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola toteaa.

Paljon uusia tekstejä asiakkaalle helpolla tavalla

Viuleva tuotti sivuston uudet tekstisisällöt, referenssitarinat ja artikkelit Finessin asiantuntijoiden haastattelujen pohjalta. 

– Sisältöjä syntyi todella paljon ja Finessille helpolla tavalla. Tämä toteutusmalli oli toimiva ja sopi hyvin meidän tarpeisiimme sekä kiireiseen työtilanteeseemme, toimitusjohtaja Paavola sanoo.

Sisältöjä syntyi todella paljon ja Finessille helpolla tavalla. Tämä toteutusmalli oli toimiva ja sopi hyvin meidän tarpeisiimme sekä kiireiseen työtilanteeseemme.
Juha-Pekka Paavola
Toimitusjohtaja, Finess Energy Oy
Finess Energy Juhlavuosibanneri2 1 1024x682
Kymmenen vuotta tekoja energiankäytön tehostamiseksi

Vuonna 2010 näytti siltä, että öljyn hinta nousisi loputtomasti. Lämpötekniikan osaaja Juha-Pekka Paavola työskenteli tuolloin energia-alalla myyntijohtajana ja tunnisti tuskan, jonka teollisuuden ja kiinteistöjen energiakustannusten jatkuva kasvu aiheutti. Paavolalla oli myös käsitys, miten ongelma voitaisiin ratkaista: tehostamalla energiankäyttöä energiakustannukset alenevat ja energiahintoihin liittyvä riski pienenee.

Finess Energy 041120 Netti (36)
Biokaasunpuhdistus ja lämmöntalteenotto maksimoivat biokaasuntuotannon hyödyt

Maatalouden biokaasulaitokset ja biokaasunpuhdistamot ovat kiertotalouden muoto, jossa eloperäisestä jätteestä tuotetaan biokaasua ja biojalosteita uusiokäyttöön. Biojalostus lisää hankkeiden tuottavuutta: biokaasunpuhdistuksen avulla syntyy myyntituotteita, kuten biometaania liikennepolttoaineeksi ja kaasua kaasuverkkoon.

Finess Jarjestelmat Visu V1 1024x540
Monitoimilämpöpumppu nostaa käyttöastetta ja kannattavuutta

Lämpöpumppu on ympäristötavoitteiden kannalta kiitollinen laite, sillä se mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen ja pienentää primäärienergian kulutusta teollisuudessa ja kiinteistöissä. Tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat ajaneet kehittämään ns. monitoimilämpöpumppuja. Niillä minimoidaan energiahukka ja saavutetaan maksimaaliset vuotuiset käyttöasteet.

Brändi ja arvot näkyvät vahvasti

Sivuston ulkonäkö ja äänensävy vastaavat Finessin brändi-identiteettiä ja arvoja, jotka määriteltiin sivustohankkeen osana. 

Kuvamaailmaa uudistettiin ammattikuvaajan ottamin kuvin ja täydennykseksi luotiin mm. energiatehokkuusjärjestelmän visualisointi ja infograafi.

Finessin keskeiset arvot realismi ja suoraselkäisyys näkyvät sivuilla rehellisenä kerrontana ja liioittelun täydellisenä puuttumisena. Ehdoton vaatimus oli, että Finessin väki voi seisoa jokaisen sivuilla esitetyn väittämän takana selkä suorana, kuten se tekee asiakasprojekteissaan.

Sivustoinvestoinnin kustannustehokkuuden maksimointi

Kotisivujen uusiminen on merkittävä investointi, jonka tuotto voidaan maksimoida ottamalla suunnittelussa huomioon nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeet.

Finessin uuden verkkosivuston temaattinen jaottelu tehtiin perustuen kohderyhmien tarpeisiin. Teollisuuden eri toimialojen ja kiinteistösektorin edustajat löytävät nyt helposti tietoa ala- ja järjestelmäkohtaisista energiansäästömahdollisuuksista. 

Kotisivujen rakenteet ja sisällöt palvelevat viestinnän kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteita. Uusia sisältöjä tuotettiin suuri määrä, ja niitä voidaan hyödyntää viestinnässä monipuolisesti, monikanavaisesti ja pitkän aikaa.

Uudella sivustolla on oma sivunsa jokaiselle toimialalle, järjestelmälle, laitteelle ja palvelulle sekä yrityksen esittelyille. Jaottelu mahdollistaa tehokkaan kohdennetun digitaalisen viestinnän sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden ja tulosten seurannan.

Käyttäjäkokemuksen parantamiseksi sivustolle tehtiin myös runsaasti sisäisiä linkityksiä, jotka tarjoilevat lukijalle hyödyllisiä lisätietoja.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: