Markkinoinnin vuosikello selkeyttää ison kuvan ja helpottaa elämää

Markkinoinnin vuosikello selkeyttää ison kuvan ja helpottaa elämää

Riikka Autio

2.7.2019

Mitä yrityksen valikoimassa, hinnoittelussa, asiakkaissa, jakelussa, prosesseissa, henkilöstössä ja sidosryhmissä tapahtuu seuraavien 6–12 kuukauden aikana? Mitä muutoksia on saatava aikaan? Ennen kesälomaa on aika kiikaroida tavoitteita, peilata alkuvuotta niihin ja suunnitella seuraavan puolen vuoden edesottamukset. Isojen hankkeiden aikajänne on vähintään vuosi, joten ennen kesälomaa tehty pääsuunnitelma seuraavan vuoden alkupuolen projekteista poikii viulevamman lomaltapaluun – lomafiiliksestä puhumattakaan.
 
Vuosikellon on tarkoitus vähentää painetta ja helpottaa elämää. Yrityksen ylätasolla määritetyt teemat ja toimenpiteet valutetaan vuosikellon avulla yksiköihin, osastoille ja toimintoihin, jotka maustavat kellonsa omilla lisäherkuillaan. Kello visualisoi vakiotapahtumat ja vuosikohtaiset erikoisuudet sekä auttaa hahmottamaan vuotta kokonaisuutena. Yksinkertaisen strategiakartan tapaan vuosikello vähentää ison kuvan puuroutumista.

Yksinkertaisen strategiakartan tapaan vuosikello vähentää ison kuvan puuroutumista.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aina muutosta. Muutosta puolestaan on mahdotonta saada aikaan ilman viestintää. Markkinoinnin kilpailukeinot (4P, 7P) eli valikoima, hinnoittelu, asiakkaat, jakelu, viestintä, prosessit, henkilöstö ja sidosryhmät elävät symbioosissa keskenään ja yhden työkalun muokkaus vaikuttaa toisiin. Digitalisaatiosta huolimatta muutos edellyttää ihmisen ajatteluun vaikuttamista, ja ainakin toistaiseksi ainoa tie korviemme väliin käy viestinnän kautta.

Symbioosin vuoksi markkinointiviestintä saa vuosikelloonsa palasia yrityksen kaikkien toimintojen listoilta. Päämäärien ajamiseksi tarvitaan sekä sisäistä että ulkoista viestintää.

Viuleva Blogi Markkinoinnin Vuosikello Selkeyttää Isoa Kuvaa Ja Helpottaa Elämää
Yksinkertaisen strategiakartan tapaan vuosikello vähentää markkinoinnin ja markkinointiviestinnän ison kuvan puuroutumista. Kellota vuotuiset vakiotehtävät, strategiset teemat ja paljon resursseja vievät hankkeet.

Kirjaa vuosikelloon vakiotehtävät ja strategiset teemat

Vuosikelloon otetaan mukaan vuosittain vakioina toistuvat organisaation tehtävät, kuten tulevaisuuden suunnittelu ja budjetointi, kehityskeskustelut, auditoinnit, viestinnän materiaalien ja sisältöjen päivitykset sekä tapahtumat ja tilaisuudet. Lisäksi vuosikelloon kuuluvat pitkän aikavälin ohjelmat, jotka luovat kaikkien eri toimintojen vuosisuunnitteluun ylätason, johon kukin toiminto, kuten markkinointiviestintä lisäksi synkronoi omat tehtävänsä.

Esimerkiksi yrityksen pitkän aikavälin strategisena tavoitteena oleva uuden teknologian käyttöönotto ja siihen liittyvä lainsäädännön muutos voi vaatia vuosien viestintää, jotta lainsäätäjien, viranomaisten, yrityspäättäjien ja loppukäyttäjien asenteet muovautuvat vastaanottavaisiksi. Samaan aikaan yrityksen sisällä on viritettävä tuotekehitys, tuotantoprosessit ja logistiikka, järjestelmähallinta sekä organisaatio ja osaaminen tulevaisuuden tuloskuntoon.

Yhtä lailla yritysjohto voi päättää vastata entisestään kiristyvään kilpailuun tai näköpiirissä oleviin toimintaympäristön haasteisiin hakeutumalla uusille apajille. Uuteen strategiaan voi sisältyä kansainvälistyminen ja uusien asiakassegmenttien haltuunotto. Tavoitteeseen pääsemiseksi yrityksen on luotava suhteita ja vaikutettava asenteisiin uudella toiminta-alueella sekä muokattava organisaatio, prosessit, valikoima, jakelu ja markkinointiviestintä tavoitetilaan sopiviksi.

 

Sisällytä vuosikelloon lyhyen aikavälin intensiiviset hankkeet

Markkinointiviestinnän vuosikelloon kirjataan toimenpiteitä, joilla markkinointiviestintä tukee yrityksen eri osa-alueiden hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista. Esimerkiksi tuotelanseeraus vaatii laajaa ja usein intensiivistä markkinointiviestinnän panosta aina tuotteen ilmeen, dokumentaation, verkkoviestinnän, järjestelmänhallinnan sekä sisäisen ja sidosryhmäviestinnän suunnittelusta myymälä- ja ulkonäkyvyyteen sekä myyntikampanjoiden rakentamiseen.

Markkinointiviestinnän vuosikelloon kirjataan toimenpiteitä, joilla markkinointiviestintä tukee yrityksen eri osa-alueiden hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Uuden teknologian käyttöönoton, tuotelanseerauksen ja strategimuutoksen tyyppisiä paljon resursseja varaavia projekteja ovat myös esimerkiksi fuusio, brändiuudistus, messut ja muut tapahtumat, digiprojektit, järjestelmäuudistukset ja julkaisut. Tällaisten ”resurssisyöppöjen” hankkeiden tulee näkyä isossa kuvassa ja siten myös vuosikellossa.

 

Tee erikseen yksityiskohtainen toimintasuunnitelma

Vuosikelloon kannattaa ottaa mukaan vuodesta toiseen toistuvat ohjelmanumerot, vuosittaiset isot strategiset teemat ja oman roolin kannalta tärkeät tehtävät. Näin kello pysyy selkeänä ja helpottaa vuoden hahmottamista.

Yksityiskohtaiset markkinoinnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnitelmat on syytä tehdä erillisinä. Niissä näkökulmana voi olla esimerkiksi asiakassegmenttitaso tai jopa asiakaskohtainen tarkastelu. Pääasia on, että viestinnän toimenpiteet suunnitellaan homogeenisille vastaanottajaryhmille ja räätälöidään heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa sopiviksi.

 
 
 

#viuleva #markkinointitoimisto #markkinointi #markkinointiviestintä #suunnittelu #vuosikello #vuosisuunnittelu #vuosisuunnitelma #toimintasuunnitelma #markkinointiviestintäsuunnitelma

Viulevan tavoitteena on tukea yrittäjiä ja yrityksiä selkeyttämällä markkinointia ja viestintää helpommin käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Keskeinen tavoitteemme on tehdä markkinoinnista strateginen työkalu ja markkinointiviestinnästä määrätietoinen väline tavoitteiden saavuttamiseen. Vuosikellon rakentaminen on yksi tapamme selkeyttää näkökenttää ja helpottaa yritysten arkea.

Voimmeko auttaa?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: