Yritysten kehittämispalvelut (ELY)

YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUT (ELY)

Mistä yrityksen menestys syntyy tulevaisuudessa? Mitkä ovat potentiaaliset markkinat sekä asiakas- ja tuotesegmentit? Miten liiketoimintaa ja markkinointia kannattaisi kehittää kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi? 

Viuleva on Yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottaja markkinoinnin konsultoinnissa

Viuleva on ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottaja sopimuskaudella 2021–2022. Asiantuntijana toimii Riikka Autio, joka konsultoi pk-yrityksiä markkinoinnin strategisessa ja taktisessa suunnittelussa. 

Yritysten kehittämispalvelut eli kehpat mahdollistavat pk-yrityksille kasvun suunnittelun ja markkinoinnin kehittämisen kokeneen asiantuntijan johdolla kustannustehokkaasti. Palvelun tuloksena pk-yritys saa konkreettisen suunnitelman kasvun ja kehittymisen ongelman ratkaisemiseen sekä tarvittavien kehittämistoimenpiteiden tekemiseen. 

Viulevan asiantuntijalla Riikka Autiolla on pitkä ja monipuolinen strategisen ja operatiivisen markkinoinnin kokemus, minkä ansiosta hän tunnistaa hyvin yritysten sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin ja viestinnän kehittämistarpeet sekä pystyy suunnittelemaan kehittämistoimia, jotka vastaavat yrityksen tarpeita ja resursseja. 

Tutustu Yritysten kehittämispalveluihin myös ELY-keskuksen sivuilla!

Kehpa Logo Fi
Ely Keskuksen Logo

Vahvuuksina laaja-alainen liiketoiminnan ja prosessien ymmärrys, kattava markkinoinnin osaaminen ja työkalupakki sekä kansainvälisen kaupan kokemus.

Viuleva Riikka Autio 3

Tervetuloa tutustumaan!

Olen Riikka Autio, kokenut markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisen kaupan asiantuntija sekä Viulevan markkinointiotimiston yrittäjä. 

Toimin ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottajana konsultoiden pk-yrityksiä markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseksi.

Markkinointi on työkalu kilpailuedun rakentamiseen

Näkemykseni mukaan markkinoinnin kehittämisen päätavoite on löytää työkalut yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Tärkeää on tuntea markkinapotentiaali ja kilpailuedut, joita vahvistamalla yritys menestyy.

Pidän markkinointia ylivertaisena strategisen johtamisen välineenä, sillä se mahdollistaa liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen ja jatkuvan kannattavan kasvun. Lue lisää strategisesta markkinoinnista tästä.

Laaja osaaminen ja käytännön kokemus markkinoinnista auttavat kehittämistyössä

Olen toteuttanut onnistuneesti useita pk-yritysten strategisen ja taktisen markkinoinnin kehittämishankkeita. Niiden tuloksena asiakkaat ovat saaneet kirkkaan vision, selkeän markkinointistrategian määrätietoisen johtamisen ja päätöksenteon apuvälineeksi sekä suunnitelman markkinoinnin toimenpiteistä tavoitteellisen kasvun luomiseksi.

Asiakkaani ovat sanoneet, että osaan kysyä heti oikeat kysymykset ja ymmärrän asiakkaan tarpeet nopeasti ja että katson liiketoiminnan kehittämistä syväluotaavasti. Strategista kehittämistä tukevat vahva käytännön otteeni ja pk-yrityksen arjen tuntemukseni.

Hyödynnän kehittämistyössä kokemustani pk-yritysten markkinoinnin kehittämisestä sekä kokonaisvaltaista ymmärrystäni markkinoinnin roolista liiketoiminnan ja prosessien kokonaisuudessa. 

Käytössä kattava markkinoinnin ja viestinnän työkalupakki

Markkinoinnin työkalupakkini on kattava: tunnen markkinoinnin ja viestinnän toimet perusarvoista määrätietoiseen yrityskulttuurin ja brändin rakentamiseen, tuoteideasta tuotekehitykseen, tuotantoon ja toimintakäsikirjaan, tuotteiden nimeämisestä ERP:iin ja pakkaussuunnitteluun, lanseerauksista asiakasuskollisuuden rakentamiseen sekä myyntikampanjoista digitaaliseen markkinointiin ja ostopolun mukaiseen viestintään. 

Yrittäjyys ja kansainvälinen markkinointi täydentävät kompetenssia

Olen toiminut Viulevan markkinointitoimiston yrittäjänä vuodesta 2018. Yrittäjänä kehitän liiketoimintaa kokonaisuutena ja tiedostan investointien tuottavuuden merkityksen. Ennen yrittäjyyttä tein lähes 20 vuoden uran eri kokoisissa, pääasiassa teknisten alojen b2b-yrityksissä markkinoinnin, viestinnän ja kansainvälisen kaupan tehtävissä.

Minulla on monipuolinen markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan kokemus. Erikoisosaamistani ovat Venäjän-vienti ja venäjän kielen taito. Käytän työkielinäni suomen ja venäjän lisäksi sujuvasti myös englantia ja ruotsia.

Voit tutustua minuun tarkemmin tällä sivulla ja LinkedInissä sekä ottamalla yhteyttä.

Toteutan Yritysten kehittämispalveluiden alaista markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämistä Viulevan toiminimeni (Y-tunnus 2921691-3) kautta.

 

Yritysten kehittämispalvelut lyhyesti

  • tarkoitettu pk-yrityksille
  • ELY-keskuksen alaisia ja tukemia palveluita
  • osa-alueet: analyysi, koulutus ja konsultointi
  • myönnetään 2–5 päivää kerrallaan ja yhteensä 15 päivää kolmessa vuodessa
  • konsultoinnin päivähinta 325,00 euroa + alv.

Miten palvelua haetaan?

Miten palvelu toteutetaan?

ELY-keskus tekee päätöksen palvelun myöntämisestä noin viikossa. Sen jälkeen konsultti laatii asiakkaan kanssa projektisuunnitelman, jonka hyväksymisen jälkeen konsultointi toteutetaan asiakkaan ja konsultin yhteistyönä.

Konsultti laskuttaa palvelun hinnan asiakkaalta palvelun toteuttamisen ja loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Voit lukea palvelusta tarkemmin Yritysten kehittämispalveluiden sivuilta.

Palveluntuottajan yhteystiedot

Viuleva (FI2921691-3)
Asiantuntija Riikka Autio

riikka.autio@viuleva.fi
+358 (0)50 573 2468

Wolffintie 36 F11/25
FI-65200 Vaasa

Riikka Aution LinkedIn-profiili

Viulevan (2921691-3) tietosuojaseloste

Viuleva Blogi Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan

Vahvaan kilpailuetuun perustuva markkinointi ratkaisee voittajan markkinoiden mullistuksissa

Yrityksen liikevaihtoa ja kannattavuutta kasvatetaan tekemällä ratkaisevat asiat kilpailijoita paremmin. Ylivoima voi perustua markkinoinnin eri työkaluihin, kuten tuotteisiin...

Viuleva Strategia

Miksi strategisen markkinoinnin taitaja voittaa?

Markkinointi on liikkeenjohdon työkalu kilpailuedun luomiseen. Teoriassa se on strategisia liiketoiminnan linjauksia, käytännössä käskyjä edetä tai perääntyä. Operatiivisella tasolla siihen liittyvät mm. markkinatuntemus ja piilevät...

Viuleva Blogi Oivaltava Brandi On Brandayksen Ylin Tavoite1

Joka tasolla oivaltava brändi on brändäyksen ylin tavoite

Vahva brändi on monin tavoin oivaltava. Palasten loksahtaminen kohdalleen vaatii suuria löytöjä joka osa-alueella: Suunnittelussa on erotettava vahvin ydin, jotta saavutetaan strateginen kilpailuetu. Brändin identiteetin on päästävä...

Viuleva Asiakastarina E P Mig Ja Kone

Viuleva selkeytti konepaja-alan kone- ja työkalutoimittajan markkinoinnin

E-P Mig ja Koneen markkinointi selkeytyi, kun Viuleva auttoi kirkastamaan markkinointistrategian ja laati konkreettisen viestintäsuunnitelman, jota oli helppoa ryhtyä toteuttamaan.

Haluaisitko lisätietoja tai tarjouksen?

Tai kerro tarpeestasi, niin otamme yhteyttä: